Kvenbygda Børselv kan snart miste både skolen og sykehjemmet. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

Kvenbygda Børselv kan snart miste både skolen og sykehjemmet. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

Aili Eriksen har startet underskriftsaksjon for bevaring av Solbrått aldershjem og skolen i kvenbygda Børselv.

 – Mie olen justhiin alkanu allekirjoituskampanjan, koska mie hallun saada ihmiset myötä pelastahaan Pyssyjoven koulun ja Solbråtin vanhoittenkodin, hän sanoo.

– Børselv skole og Solbrått aldershjem befinner seg i en av de få bygdene der kvensk kultur er levende, der det er kvensk undervisning og kulturtilbud for barna og der det er kvenskspråklig personale på aldershjemmet. Hvis skolen og aldershjemmet forsvinner, betyr det at bygda og dens særegne kvenske miljø også blir kraftig svekket. Da forsvinner også noe av grunnlaget for alle som er interesserte i å bevare kvensk språk og kultur, argumenterer Eriksen.

Porsanger kommune, som ligger i Finnmark, vedtok før jul at Børselv skole skal legges ned til høsten. Kommunen har heller ikke inngått en videre avtale med bygdas privateide sykehjem Solbrått.

– Dette er bestemt til tross for at kvensk er et av de mest truede finskugriske minoritetsspråkene i Europa ifølge resultatene av ELDIA-prosjektet ved universitetet i Oulu, forteller Eriksen.

 

Underskriftskampanjen

Ei piđä panna alas Pyssyjoven koulun ja Solbråtin vanhoittenkođin