Pål Hansen lover at NRK skal dekke sine forpliktelser ovenfor kvenene. KUVA NRK

Pål Hansen lover at NRK skal dekke sine forpliktelser ovenfor kvenene. KUVA NRK

.

Men det blir ikke vanlig radiosending slik en har i dag, tror NRK-redaktør Pål Hansen.

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

Når FM-nettet slukkes i løpet av året, forsvinner også Finsksendinga slik lyttere i hele Nord-Norge har kjent den i snart femti år. Først ut var Nordland, som mistet tilgangen til den ukentlige radiosendingen 11. januar, og i desember slukkes FM-nettet også i Troms og Finnmark.

Roper varsku
Norske Kveners Forbund (NKF) og leder Hilja Huru reagerer kraftig på at sendingene på kvensk språk ikke er ivaretatt i overgangen til DAB.
– FM-sendernettet slås også av i Troms og Finnmark i løpet av året, og med dette ser det ut som de eneste finsk- og kvenskspråklige sendingene på NRK vil forsvinne. Et sparsomt tilbud som fra før av har gitt Norge sterk kritikk fra Europarådet. Nå skal de fjerne det siste radiotilbudet staten tilbyr – som om kvensk språk er verdiløst, sier Hilja Huru.

Hun roper varsku om det som ser ut slutten for den ukentlige 12 minutter lange Finsksendingen i Nord-Norge.

Forventer en løsning
Europarådet har over mange år uttrykt sterk bekymring for at det kvenske medietilbudet er svært mangelfullt. Når FM-sendernettet slukkes i Troms og Finnmark i desember 2017 eksisterer det etter det NKF vet ingen planer for videreføring av tilbudet til den kvenske og norsk-finske nasjonale minoriteten.
Spesielt mener Hilja Huru at finsksendinga er særs viktig for den eldre delen av den kvenske befolkningen, og at ved å ta fra dem deres eneste tilbud på FM-sendernettet vil en kunne gjøre ubotelig skade på språket.

– Den eldste kvenske/norskfinske befolkningen er bærere av kvensk språk, og vi er helt avhengig av at også de får et tilbud. For de eldste er det andaktstid i stua når finsksendinga kommer på, og man kan ikke frarøve dem den eneste eksisterende nyhetssendingen på kvensk språk. Jeg forventer at NRK finner en løsning på dette, sier Huru.

Lover kvensk i NRK
NRK Troms-redaktør Pål Hansen bekrefter at det tenkt at Finsksendinga slik vi kjenner den i dag, forsvinner i løpet av høsten.
– Vi skal nå inn i en prosess for å se på hvordan vi i bedre grad kan ivareta det kvenske tilbudet, sier Hansen som kan røpe at det også skal vurderers om NRK skal finne samarbeidspartnere om denne sendingen i Norge eller om de skal se over grensa mot Tornedalen.
NRK-redaktøren er påpasselig med å kalle det nye tilbudet for et kvensk tilbud, framfor finsk.
– I og med at kvenene er en nasjonal minoritet, så har NRK et særskilt ansvar ovenfor denne gruppen. Dette har blant annet med Europarådets bestemmelser å gjøre. Derfor skal vi nå se på hvordan vi skal løse dette best for vårt kvenske publikum. Mitt håp er at vi i løpet av året heller kan kalle dette for Kvensksendinga, sier Hansen.

Vil nå flest mulig
Allerede 1. februar skal en styringsgruppe møtes for å se på strategiene for NRK-tilbudet til kvenene, og tanken er at en konklusjon og en plan skal være på plass i løpet av våren.
– Hvis jeg skal tenke fritt rundt dette, så ser det ut til at vi kommer til å gå bort fra dagens ordning med ordinære radiosendinger. På grunn av overgangen til DAB så kan vi ikke lenger splitte sendingene geografisk slik vi har gjort det for Finsksendinga i Nord-Norge til nå. Det er også uaktuelt å ha en slik sending på landsdekkende radio, forklarer han.
Likevel ser han på endringsplanene som en mulighet til å kunne nå ut til flere med det kvenske innholdet.
– Vårt mål er å nå ut til flest mulig, og det tror jeg ikke vi gjør med dagens Finsksending. Dagens radioordning er jo også ganske rigid med sendinger kun på faste dager og faste tidspunkt. Vi tror at våre lyttere, og spesielt yngre, ønsker større fleksibilitet og å kunne høre på sendingene når de vil og hvor ofte de vil. En podcast kan være en løsning på dette, tenker Hansen høyt.

Vil involvere Europarådet
NKF-leder Hilja Huru reagerer på at NRK ikke har kontaktet dem angående deres nye planer for kvensksending.
– Jeg er veldig skuffa over at vi ikke er tatt med på råd. Vi fikk ikke engang vite at Finsksendinga skulle legges ned, og vi har ikke fått vite hva som skal skje med kvensktilbudet framover heller, påpeker hun og minner om rammekonvensjonen for nasjonale minoriteter som sier at NRK har et visst ansvar ovenfor kvenene, deriblant å ta kvenene med på råd i saker som angår dem.
Jevnlig må Norge rapportere inn til Europarådet om oppfølgingen av rammekonvensjonen for beskyttelse av nasjonale minoriteter og minoritetsspråkpakten som blant annet skal sikre den kvenske befolkningen et språklig tilbud. Norske Kveners Forbund har allerede alarmert Kommunal- og moderniseringsdepartementet om endringene fra NRK, og vil informere Europarådet om det de mener er en stemoderlig behandling av den kvenske befolkningen.
– Det er klart at dette er noe vi må varsle Europarådet om. Og det er i strid med rammekonvensjonen for beskyttelse av nasjonale minoriteter at kvenske organisasjoner ikke har blitt informert om endringen og ikke har blitt tatt med på råd i saken, påpeker Huru.
NKF har i møter med NRK drøftet de mulighetene som kan ligge i DAB og har forventet at DAB skulle gi et økt medietilbud på kvensk, ikke en fullstendig nedlegging.