Willy Ørnebakk, fylkesråd for helse, kultur og næring i Troms. KUVA: LIISA KOIVULEHTO

 

På selveste Kvenfolkets dag vedtok Fylkestinget i Troms enstemmig sin handlingsplan for styrking av kvensk språk og kultur.

– Vi er veldig stolte over å være den første fylkeskommunen i landet som lager en plan for å løfte kvensk språk og kultur. Det er en viktig del av vår felles kulturarv i Troms som vi ønsker å styrke og synliggjøre, sier fylkesråd for helse, kultur og næring, Willy Ørnebakk (Ap).

Et knapt års arbeid nærmer seg slutten og mange aktører har vært involvert i prosessen. Innspill fra 17 institusjoner og organisasjoner har vært med å danne grunnlaget for planen. Nå foreslås det 40 ulike tiltak som fylkeskommunen skal arbeide for i perioden 2017-2020.

– Vi ønsker å være konkrete og har i utgangspunktet foreslått tiltak vi kan gjøre innenfor gjeldende budsjettrammer, og innenfor det ansvarsområdet som fylkeskommunen har, sier fylkesråd Ørnebakk.

Eget kvensk navn på Troms fylkeskommune, kvenske stedsnavn på kartverk, opprette egen kvensk bibliotektjeneste, sterkere samarbeid med Nordbotten og opprettelse av egne stimuleringstiltak for å få opp flere kvenske kunst og kulturproduksjoner, er noen av tiltakene som nevnes i handlingsplanen.

– Handlingsplanen for 2017 – 2020 kan betraktes som et startskudd i et lengere tidsbilde der vi skal arbeide for en sterkere bevissthet om denne delen av vår kulturarv. Det krever en innsats fra mange hold for å få til et løft. Vi håper vår handlingsplan kan stimulere flere institusjoner og aktører til en satsning, avslutter Ørnebakk.

I dag antar man at det finnes mellom 10.000 og 15.000 kvener i Norge. Troms og Finnmark har en stor kvensk befolkningsandel. Kvenene er anerkjent som en nasjonal minoritet. På grunn av hardt fornorskningstrykk er det likevel få som har kjennskap til kvensk kultur, språk og historie.

Les handlingsplanen her: HANDLINGSPLAN FOR KVENSK SPRÅK OG KULTUR I TROMS 2017 – 2020