Åsne Kummeneje Mellem håper ikke arbeidet med den nye Stortingsmeldingen for de nasjonale minoritetene stopper opp. (Foto: Heidi Nilima Monsen)

 

– Vi er helt avhengig av å få en ny melding på plass, siden det er så lenge siden den forrige, sier Åsne Kummeneje Mellem om den kommende Stortingsmeldinga om nasjonale minoriteter.

 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

 

Da regjeringen startet arbeidet med en stortingsmelding om nasjonale minoriteter, inviterte de også ungdomsrepresentanter fra de ulike folkene til å si sin menning. Åsne Kummeneje Mellem fra Kvääninuoret ble valgt som representant for kvenungdommenes, og tidligere i vinter hadde ungdomsrådet et møte med departementet.

– Det var et flott og givende møte som var mest for å lufte tanker og ideer, sier Åsne.

Unges problemstillinger

Hun kan fortelle at de fikk et godt inntrykk av at departementet var åpne og interessert i å høre stemmene til de yngre for videre arbeid med meldinga.

–Det var deres eget initiativ til å invitere oss til et eget møte, slik at våre refleksjoner også blir hørt. Vi var enige om at dette var avgjørende for at også vi får sagt det vi tenker, ettersom eldre gjerne har andre erfaringer og perspektiver på problemstillinger, sier Kummeneje Mellem.

Ble inspirert

På møtet deltok to representanter fra hver av de fem nasjonale minoritetene, og Åsne syntes det var interessant å høre de andres tanker.

–Det er mange forskjeller, men også likheter i hva vi ser på som problematisk på tvers av minoritetene. Blant annet kommentarer fra jødiske veivisere og deres erfaringer, gav inspirasjon til oss andre om et ønske om videre arbeid med blant annet de kvenske losene som tidligere har reist rundt og snakket med elever i hele landsdelen. Ideen om at minoritetene selv kan formidle sin egen historie sto sterkt, forteller hun.

Utsatt på ubestemt tid

Kvääninuoret-representanten sier at ungdommene hadde en felles forståelse om å stille oss åpen til arbeidet med stortingsmeldinga, med tydelige forventninger om at den skal gi gode føringer for hvordan myndighetene skal forholde seg til, samarbeide med, og styrke de nasjonale minoritetene i årene fremover.

–Men dette var kun et møte for refleksjoner og drøfting med hverandre og departementet. Selve møtet om stortingsmeldinga med politikere for relevant input til meldinga, skulle egentlig holdes i starten av april, men er nå blitt utsatt til senere, forteller hun.

Ungdomsrådet håper ikke møtet med stortingspolitikerne blir utsatt alt for lenge.

–Vi forventer at dette møtet blir holdt så fort det lar seg gjøre, slik at stortingsmeldinga ikke blir utsatt lengre enn nødvendig. Vi er helt avhengig av å få en ny melding på plass, siden det er så lenge siden den forrige, påpeker Åsne Kummeneje Mellem.

Den forrige stortingsmeldingen om nasjonale minoriteter – som var den første – ble lagt fram i desember 2000. Den ble skrevet etter at Norge ratifiserte Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter i 1999.