Uten overføring av tradisjonskunnskap kan nenetsisk reindrift være historie. Det russiske skolesystemet bidrar ikke til kulturens overlevelse og utvikling, viser doktorgradsavhandlingen til Zoia Vylka Ravna. (Foto: Privat)

 

Ny doktorgradsavhandling viser til liten forskjell mellom norske myndigheters behandling av internatbarn etter krigen og sovjettidens behandling av urfolk på tundraen.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Doktorgradsstipendiat Zoia Vylka Ravna har fått godkjent sin oppgave. Den handler om tradisjonskunnskap overført fra Nenets-kvinner til barna, barn som må gå på internatskole. (Foto: Øyvind Ravna)

Doktorgradsstipendiat ved UiT Norges arktiske universitet, Zoia Jefimovna Vylka Ravna fikk forleden godkjent sin doktorgradsavhandling. Den handler om overføringen av tradisjonskunnskap mellom mødre og barn i det selvstyrte russiske området Nenets. Ravna er klar for digital doktorgradsdisputas den 14. mai, framgår det i ei pressemelding fra Universitetet.

I avhandlingen viser Vylka Ravna til tydelige likheter i måten barn frarøves muligheten til tradisjonskunnskap som følge av storsamfunnets skolesystem.

Fire feltopphold i ulike mindre reindriftssamfunn på Nenets-tundraen er bakgrunnen for Vylka Ravnas doktorgrad. Barn fra de nomadiske reindriftsfamiliene på tundraen blir fløyet inn til sentrale internatskoler for årlige ni måneders opphold. Kun tre av årets måneder har ungene muligheten for å tilegne seg den kunnskapen som skal til for å overleve i det tøffe arktiske miljøet på tundraen. Universitetet skriver videre:

«Gjennom deltakende observasjon har Zoia Vylka Ravna, som selv er nenetser utført feltarbeid i fire omganger. Vylka Ravna er bosatt i Tromsø og har vært ansatt ved NIKU, Norsk institutt for kulturminneforskning. Etter disputasen er Ravna arbeidssøker, forteller hun selv. Fokus for hennes arbeid har vært hvordan barna kan tilegne seg den nødvendige kunnskapen for å leve i Arktis som reindriftsutøvere og nomader. Store deler av året mister ungene muligheten til påfyll av tradisjonskunnskap fra sine mødre, fordi de må bo på internatskoler langt hjemmefra.»

Stipendiaten konstaterer i avhandlingen at utdanningssystemet ikke er tilpasset det livet som urfolkene lever på den russiske tundraen:

«De foreløpige resultatene gjennom doktorgradsarbeidet er at overføring av tradisjonskunnskap er en prosess – og uten kunnskapen kan man ikke overleve på tundraen. Utviklingen av den moderne teknologien i dag er en trussel mot muntlige tradisjoner – og den tradisjonelle overføringen av kunnskap vil overleve, men det krever at reindriften og det nomadiske livet på tundraen fortsetter og kan utvikles. Det vil skje bare hvis nenetsisk reindrift fortsetter å utvikle seg som en levende økonomi og kulturfaktor.»