Landsstyremøtet ble lørdag avholdt digitalt via Zoom. (Foto: Heidi Nilima Monsen)

 

NKF ønsker å få på plass nytt forbundsstyre tidligst mulig.

 

Heidi Nilim Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

 

Lørdag arrangerte Norske kveners forbund – Ruijan kveeniliitto sitt Landsstyremøte digitalt som erstatning for Landsmøtet som egentlig skulle vært avholdt i Muonio samme helg. Tilstede på møtet var en representant fra hvert lokallag, samt forbundsstyret. Kun Kåfjord kvenforning måtte melde avbud. Sakene som ble diskutert var årsmelding og regnskap for 2019, samt budsjett for 2020. Alle disse sakene ble vedtatt enstemmig.

– Det gikk som smurt, jeg er imponert over hvor greit overgangen til digitalt møte gikk, konstaterer leder Hilja Huru etter møtet.

Vurderte flere muligheter

Avsluttningsvis diskuterte Landsstyret hvordan man skal gjennomføre Landsmøtet, slik at man får vedtak på saker som vedtekter, handlingsplan, medlemskontigent, uttalelser og ikke minst få valgt et nytt forbundsstyre. Det ble både vurdert å «se an» restriksjonene i forhold til koronasituasjonen og sette opp et vanlig landsmøte utpå høsten, men i og med at mange medlemmer er i risikosonen ønsket ikke Landsstyret å ta den sjansen.

– Forbundsstyret diskuterte saken i forkant av Landsstyremøtet, men kom fram at det ikke ville være forsvarlig å sette opp et fysisk Landsmøte innen august, sa Hilja Huru under lørdagens møte.

Flere av landsstyremedlemmene uttrykket et ønske om at man ønsket å få avholdt et landsmøte snarest mulig, og forbundsstyrets forslag var å avholde et digitalt Landsmøte 21. juni, der lokallagene kunne samles der det var mulig og forsvarlig, og så kobles opp gruppevis via det samme programmet som ble brukt under landsstyremøtet.

Valg av forbundsstyre

Da det i mars ble klart at Landsmøtet ikke kunne holdes som normalt på grunn av koronasituasjonen, sa forbundsstyret seg villig til å fortsette å styre NKF-skuta til det var mulig å foreta et nytt valg.

– Vi ønsker å få gjennomført et valg, slik at nåværende forbundsstyre slipper å sitte på ubestemt tid, sa leder Hilja Huru under lørdagens møte. Hun har tilligere har gitt signaler på at hun ønsker at andre skal overta ledervervet.

Nestleder Jan Daleng la til at det er viktig å få vedtatt et valg nå før sommeren, slik at man får satt i gang nye krefter tidligst mulig.

–Det er viktig å holde trøkket i arbeidet vårt framover, og dette digitale møtet har jo fungert bra, så jeg håper vi får gjennomført valget fortest mulig, sa Trond Stubberud.

Det ble opplyst om at valgkomiteen har satt en frist til 1. mai for lokallagene med å komme med innspill på kandidater, og så skal valgkomiteen komme med sin innstilling i løpet av mai.