Det er styret for Kainun institutti – Kvensk institutt som oppnevner medlemmene i Kvensk språkting. (Foto: Nina Merete Austad)

 

Nyvalg i februar for Kvensk språkting.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Kainun institutti ber for tiden om innspill på medlemmer til Kielitinka – Språktinget. Valget av nye medlemmer skal skje i løpet av februar 2020, og mens Kvensk språkting i dag består av fem medlemmer, må valgkomiteen i kommende runde stille med sju navn, i tillegg til tre varamedlemmer. Årsaken er et vedtak fra 2018, der styret ved Kvensk institutt bestemte at språktinget skal utvides fra fem til sju medlemmer. Medlemmene velges for fire år, og gjenvalg er mulig, opplyser Kvensk institutt på sin hjemmeside.

Det framgår av vedtektene til Kvensk språkting at medlemmene må ha bred geografisk forankring, samt beherske kvensk. For minimum tre av medlemmene holder det ikke å «beherske kvensk på morsmålsnivå» eller ha «kunnskap om kvensk språk;» de må ha kvensk som morsmålsbakgrunn, opplyser instituttet.

Når det gjelder geografisk spredning på dagens språkting, så finner vi leder Trygg Jakola fra Vestre-Jakobselv, nestleder Nora Ollila fra Skibotn og Tromsø, medlem Asveig Hasselberg fra Nordreisa, medlem Egil Sundelin fra Skallelv og Alta, samt medlem Kyrre Isaksen fra Lakselv.

Dersom du kommer på noen gode kandidater, kan du sende dem på e-post til: post@kvenskinstitutt.no innen fristen 10. januar 2020.