(Illustrasjonsfoto)

 

Pohjoismaan kansalainen saa Norjan kansalaisuuđen mellingillä eli hakemuksela.

 

Liisa Koivulehto
liisa@ruijan-kaiku.no

 

Ensimäinen januaarikuuta 2020 Norjaki viimin anttaa luvan olla monen maan kansalainen. Se meinaa sitä että ko saa Norjan kansalaisuuđen, ei tarvitte anttaat pois entistä kansalaisuutta.

Pohjaismaalaisten ei tarvitte ottaat kielitestii. Se riittää esimerkiksi ette sinun työnanttaaja sannoo ette sie ossaat tarpheeksi kieltä (ruijaa eli saamee).

UDIn nettisivula oon selkkeet neuvot.

Pohjaismaan kansalaisila, jokka haluthaan Norjanki kansalaisuuđen, oon kaksi alternatiivii: mellinki eli hakemus.

Mellinki

Pohjaismaan kansalainen joka oon yli 18-vuotinen ja  joka on asunu Norjassa vähiimitten seittemän vuotta, saa Norjan kansalaisuuđen mellingillä. Tämä oon helppo oorninki eikä siitä tarvitte maksaat gebyyrii.

UDI neuvoo ette ihmiset ođottais uuđenvuođen jälkhiin sillä silloin tämä mellinkiprosedyyri tullee helpomaksi. UDI luppaa ette januaarikuun 2020 puolivälissä sen nettilaiđale tullee uuđet seemat jokka oon helpomat täyttäät ko entiset. Samala sie näjet mitä dokumenttii sie häyđyt ottaat matkhaan ko sie jätät mellingin.

Mellingin jätethään pulettiale.

Hakemus

Yli 12-vuotinen Pohjaismaan kansalainen, joka oon asunu Norjassa viimiset kaksi vuotta, saa hakkeet Norjan kansalaisuutta. Sie saatat hakkeet varheminki mutta älä kuitenkhaan varhemin ko kolme kuukautta ennen.

UDIn gebyyrilistan jälkhiin kansalaisuushakkeemusgebyyri oon 3700 kruunuu.

Uutta tiettoo joka kuukausi

UDI kirjoittaa ette vastauksen saaminen kestää tääpänä tavalisesti kaksi kuukautta mutta het ei saata nyt sannoot ensi vuođesta.

UDI luppaa kansalaisuuđen hakkeemisesta uutta tiettoo joka kuukausi. Nettilaiđala muistelhaan ette seuraavan kerran uutta tiettoo tullee ennen joului.