Utreder Cathrine Baglo i sekretariatet for Sannhets-og forsoningskommisjon. (Kuva: Liisa Koivulehto)

 

Den fjerde utrederen for Sannhets- og forsoningskommisjonen kan bli utnevnt i mai, men dette er ennå ikke bestemt.

 

Liisa Koivulehto
liisa@ruijan-kaiku.no

 

En av kvalifikasjonene er at utrederen skal ha kjennskap til kvensk kultur, og at det er en fordel med kompetanse på kvensk/norskfinsk.

– Vi har intervjuet seks kandidater, sier leder av sekretariatet, Liss-Ellen Ramstad.

Ramstad skal sammen med utreder Cathrine Baglo samt en person fra administrasjonen i Handelshøgskolen lage en innstilling, som de siden sender til ansettelsesrådet på universitetet. Ansettelsesrådet sjekker deretter at innstillinga er formelt riktig.

– Kanskje vil ansettelsen skje i mai, men vi vet ikke når, sier Ramstad.

Sannhets- og forsoningskommisjonen skal holde et todagers møte i Tromsø 9. og 10. mai. Her blir det også holdt pressekonferanse, som finner sted torsdag 9. mai på Handelshøgskolen i Tromsø, mellom klokken 15 og 16.

Liss-Ellen Ramstad, leder for sekretariatet i Sannhets- og forsoningskommisjonen. • Tottuuskommisuunin sekretariaatin johtaaja Liss-Ellen Ramstad. Kuva: Liisa Koivulehto