Tromssan kauppakorkkeekoulu. (Kuva: Liisa Koivulehto)

 

Tottuus- ja sovintokommisuunin sekretariaatin neljenen jäsenen saatethaan nimittäät maikuussa mutta se ei ole vielä määrätty.

 

Liisa Koivulehto
liisa@ruijan-kaiku.no

 

Se oon sanottu selkkeesti ette nyt haluthaan ihmisen joka tunttee kväänin kulttuurin ja mielelä kans ossaa kväänii eli ruijansuomee.

– Met olema puhutelheet kuusi hakkiijaa, sekretariaatin johtaaja Liss-Ellen Ramstad muistelee.

Ramstad, sekretariaatin jäsen Cathrine Baglo ja yksi kauppakorkkeekoulun hallinon ihminen tekkeevät ehotuksen ja sen annethaan sitte universiteetin raatile joka tarkistaa ette ehotus oon formaalisesti oikhein tehty.

– Milloin neljenen jäsenen valithaan?

– Mie en ossaa sannoot sitä tarkasti mutta mie arvelen ette maikuussa. Universiteetin raatila oon oma kokkousplaana.

Tottuus- ja sovintokommisuuni pittää kahđen päivän kokkouksen Tromssassa maikuun 9. ja 10. päivänä. Tuorestaina kl. 15-16 kommisuuni pittää pressikonferansin Kauppakorkkeekoulula.