«Vi er opptatt av fortiden og historien, men vi gjør det for å bygge noe for framtiden.» Torbjørn Naimak er leder for Storfjord og Lyngen kvenforening. Her avbildet idet han sier noen kloke ord til landsmøtet. (Foto: Arne Hauge)

 

– Større forening gjør at det også blir lettere å arrangere kurs og annet som medlemmene våre etterspør. Det sier Torbjørn Naimak, leder for ei ung og lovende kvenforening.

 

Frank Halvorsen og Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Etter det vi kjenner til, er Storfjord og Lyngen kvenforening den yngste lokalforeningen i Norske kveners forbund. De hadde neppe eksistert allerede nå var det ikke for at Torbjørn Naimak heiv seg rundt. Vi spurte veteranen og ildsjelen hvorfor han igjen valgte å spandere av sin tid og energi på det kvenske.

– Tidligere bodde jeg i Tromsø i mange år, hvor jeg var leder for Tromsø kvenforening. Så flyttet jeg tilbake til hjemplassen i Storfjord, og for snart et år siden dannet vi ei helt ny forening for Storfjord og Lyngen.

– I løpet av dette oppstartsåret har det kommet til vel 44 medlemmer, og vi vokser stadig, sier han.

– Du kunne trukket deg tilbake, men velger å stå på videre med kvenarbeidet?

– Ja, det gjør jeg. Fordi det er artig å jobbe med. Det har med historie og kultur å gjøre, og det engasjerer. Som pensjonist har jeg mer tid og mulighet, og det er en stor etterspørsel i samfunnet etter å lære mer om historien vår og kulturen vår. Byggeskikk og den slags ting. Og språket, naturligvis.

– Mange medlemmer allerede, er det mulighet for flere i Storfjord og Lyngen?

– Absolutt. Vi har allerede områder hvor folk snakker om at de ønsker å engasjere seg sterkere. Så det skal ikke forbause meg om vi dobler antallet i løpet at noe tid.

– Så hva driver dere med i Storfjord og Lyngen kvenforening?

– Det største arrangementet vi har hatt så langt var i forbindelse med Kvenfolkets dag. Vi har også arrangement under Paaskiviikko nå i juni. Og ellers når vi har medlemsmøter, hvor vi også ønsker å komme i gang med kortere kurs. For eksempel i slektsforskning og kurs i enkelt språk. Og kultur og tradisjoner, det å ta vare på bygg. Det er mye å gripe fatt i.

– Mange ønsker at vi kan ha kurs som dette, og når vi blir større blir det også lettere å arrangere, sier han.

– Så dere har visjoner for framtiden?

– Helt klart. Og selv om vi er opptatt av fortiden og historien, så gjør vi det for å bygge noe for framtiden.

Det er vanskelig å si på forhånd hvor livets vei vil bringe oss. Her et bilde fra da Torbjørn Naimak ennå jobbet som regionvegsjef for Nord-Norge i Statens vegvesen. (Arkivfoto: Arne Hauge)