Henry Osima var svært interesert i språk. Her sammen med Egil Sundelin og Bjørnar Seppola på NKFs landsmøte i 2004.  (Foto: Liisa Koivulehto)

 

Egil Sundelin minnes tidligere NKF-leder Henry Osima som et svært språkengasjert menneske.

 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

 

Henry var en språklig ressurs som snakket både russisk, finsk og kvensk, og han var en naturlig person å satse på i arbeidet, sier Egil Sundelin.

Det var den 20. februar i år at tidligere leder i Norske kveners forbund, Henry Osima gikk bort. Han ble gravlagt fra Grorud kirke den 4. mars.

– Henry Osima var født i Bugøynes 25. juli 1957, og som de fleste bugøynesværinger var han tospråklig, og kom med i arbeidet med kvensaker da vi jobbet med revideringer av mønsterplanen for grunnskolen, minnes Sundelin.

Henry Osima, Kurt Johnsen (Ruija Forlag), Egil Sundelin, statssekretær Berit Oskal Eira
Kuva: Liisa Koivulehto

Språkmenneske

Sundelin forteller at Osima nok var noe tvilende da Norske kveners forbund i sin tid ble startet.

– Henry var et språkmenneske og han så klare forskjeller mellom de kvenske språkvariantene vi hadde i Varanger, kontra resten av regionen. Han mente dette kunne bli et problem i det framtidige arbeidet i et kvenforbund. Henry bli likevel med da vi startet opp NKF i 1987, og deltok aktivt i arbeidet. Han var opptatt av at handlingsprogrammet vi laget skulle være dekkende for hele regionen og være samlende fra øst til vest, sier Sundelin.

På landsmøtet i 1990 ble Osima valgt som sekretær i forbundet, og gikk senere en periode over til deltidsstilling som organisasjonssekretær. I 1994 ble han valgt inn i sin første periode som leder.

– Etter en pause tok han gjenvalg i 2004, men var plaget av sykdom som gjorde at han etter hver måtte redusere sin aktivitet i forbundet. Da Henry flyttet sørover, var det arbeidet i UID som engasjerte ham og han gled etter hvert ut av aktivt arbeid i forbundet, forteller Sundelin, som jobbet sammen med Osima i forbundet i flere perioder.

Uusi saamen, minoriteettiin ja maahanmuuttajitten staatinsekretääri Johanne Gaup – nyt: Sommersæter – kävi Ruijan kveeniliiton liittokokkouksessa novemperikuussa 1997 ja sai Ruijan laulukirjan puhheenjohtaja Henri Osimalta. (Arkkiivikuva: Liisa Koivulehto)

Stor ressurs

Egil sier han tror ikke bare arbeidssituasjonen var årsaken til at Osima trakk seg bort fra arbeidet med det kvenske.

Henry fikk en mannlig samboer, Konstantin. Dette var det ikke alle i det kvenske miljøet som aksepterte. At dette ikke ble akseptert, kunne han nok leve med, men at noen brukte dette mot ham i det internasjonale arbeidet knytte til Russland og Karelen tok han nok tungt, og gjorde at han ikke engasjerte seg lenger, avslutter Sundelin.