Daniel Särkijärvi, her som pirat, står i spissen for arbeidet med revitalisering av meänkieli. Et av tiltakene er sommerleiren på Seskarö der språkene meänkieli, finsk og kvensk står i fokus. KUVA MEÄN KULTTUURIKEHTO

Daniel Särkijärvi, her som pirat, står i spissen for arbeidet med revitalisering av meänkieli. Et av tiltakene er sommerleiren på Seskarö der språkene meänkieli, finsk og kvensk står i fokus. KUVA MEÄN KULTTUURIKEHTO

For å styrke samarbeid, bygge nettverk og hente matnyttig inspirasjon har Halti Kvenkultursenter denne sommeren besøkt Kipparifestivalen, deltatt på språkleir i Bottenviken og besøkt en kulturfestival på en bitteliten øy i de nordsvenske skoger.
– For oss har dette vært veldig matnyttig. Vi har fått mange gode ideer etter besøkene, sier Pål Vegard Eriksen ved Halti Kvenkultursenter. Som arrangør av Paaskiviikko -de kvenske kulturdagene i Nord-Troms, har denne sommerens rundreise vært viktig for å hente inn nye impulser.
Hørte uvanlig mye kvensk
 Den første delen av inspirasjonsreisen gikk til Kipparifestivalen i Børselv.
 – Da vi fikk invitasjon til å komme til Pyssyjoki for å holde stand, kunne vi selvsagt ikke takke nei, forteller Eriksen.
 Med seg hadde Kvenkultursenteret forskjellige salgsprodukter og informasjonsbrosjyrer.
 – Flere av de som var innom standen og så på CD-platene våre, begynte også å synge for oss, smiler han.
 Festivalen i Børselv ble en svært positiv opplevelse for kvenkultursenterlederen.
 – Vi møtte mange kvener og hørte uvanlig mye kvensk rundt oss! Det var et utrolig givende besøk på mange måter, sier han.
Nå håper han at Paaskiviikko og Kipparifestivalen kan få et enda tettere samarbeid på sikt.
 – Først og fremst er vi veldig glade for at Kipparifestivalen virker å være tilbake for fullt etter noen års pause. På samme måte som Paaskiviikko er dette en svært viktig synliggjøring av den kvenske kulturen. Festivaler som disse kan bidra til kunnskapsøkning, kulturutøvelse og ikke minst til å skape en holdningsendring til språket og kvenene i samfunnet, påpeker han.
Viktig sommerleir
I begynnelsen av august gikk ferden til den vakre perlen Seskarö, innerst i Bottenviken. Der deltok Kvenkultursenteret på sommerleiren som arrangeres av svenske Meän Kulttuurikehto (Vår kulturvugge). Med Daniel Särkijärvi i spissen arbeider de med revitalisering av meänkieli, hvor et av tiltakene er sommerleiren på Seskarö der språkene meänkieli, finsk og kvensk står i fokus. Kvenkultursenterets egen Tove Reibo bidro med flere språkopplegg for de omlag 50 deltakerne som var med.
– I fjor ble vi inspirert til å få til noe av det samme i Norge, og Kommunal- og moderniseringsdepartementet støttet vårt ønske om en egen språkleir i Nord-Troms og bidro med midler til prosjektet «På tvers av landegrensene». Familier fra Tornedalen og Nord-Troms deltok på leiren vi gjennomførte i mars 2015, forteller Eriksen som mener at slike arrangement er svært viktig, både for bevaringen av språket, men også for å skape nettverk.
– Vi ser viktigheten av disse leirene der barna – framtidens språkbrukere – er hovedmålgruppe, derfor ser vi igjen på mulighetene for å videreføre dette i Nord-Troms til vinteren, legger Eriksen til.
Flåtekalas i Tjautjasjaur
Under årets Paaskiviikko kunne publikum oppleve bandet Tuli Palo og forestillingen «Tanken full av längtan» i Nordreisa, der den svenske riksspillemannen Daniel Wikslund spiller en sentral rolle i begge. Hjemme i vesle Tjautjasjaur utenfor Gällivare, står Wikslund i spissen for den unike kulturfestivalen Flottkalaset – Raft Party, som i år ble arrangert for 7. gang. Med invitasjon i hånd tok kvenkultursenteret turen til «Här slutar allmän väg»-stedet «mellan odlingsgräns och tundra» for å oppleve den lille øyfestivalen og hente inspirasjon til framtidens Paaskiviikko.
 – Vi valgte å ta turen nedover både for å styrke kontakten og for å se hvordan de lager festival. Inspirasjon utenfra kan forhåpentligvis bidra til å styrke Paaskiviikko på sikt. Vi ønsker jo hele tiden å bli bedre, sier Eriksen.
Pål Vegard Eriksen stilte med stand for Halti Kultursenter under Kipparifestivalen. Nå håper han på et tettere samarbeid mellom Kippari og Paaskiviikko. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

Pål Vegard Eriksen stilte med stand for Halti Kultursenter under Kipparifestivalen. Nå håper han på et tettere samarbeid mellom Kippari og Paaskiviikko. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

 

Både konserter og sirkus sto på programmet under flåtefestivalen i Tjautjasjaur. KUVA PÅL VEGARD ERIKSEN

Både konserter og sirkus sto på programmet under flåtefestivalen i Tjautjasjaur. KUVA PÅL VEGARD ERIKSEN

I år var det syvende gang riksspillemann Daniel Wikslund arrangerte kulturfestivalen Flottkalaset på en bitteliten øy i Tjautjasjaur. KUVA PÅL VEGARD ERIKSEN

I år var det syvende gang riksspillemann Daniel Wikslund arrangerte kulturfestivalen Flottkalaset på en bitteliten øy i Tjautjasjaur. KUVA PÅL VEGARD ERIKSEN

Tove Reibo (t.h) bidro med språkopplegg for deltakerne på sommerleiren på Seskarö. KUVA MEÄN KULTTUURIKEHTO

Tove Reibo (t.h) bidro med språkopplegg for deltakerne på sommerleiren på Seskarö. KUVA MEÄN KULTTUURIKEHTO