Toril Bakken Kåven kjøpte den nedlagte skolen på Alteidet på impuls. Etter å ha bygd det om til Kvænangstunet kurs- og konferansesenter arrangerte hun i fjor tidenes første Nordkalottfestival. Også i år ønsker hun velkommen til den nedlagte skolen. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

Toril Bakken Kåven kjøpte den nedlagte skolen på Alteidet på impuls. Etter å ha bygd det om
til Kvænangstunet kurs- og konferansesenter arrangerte hun i fjor tidenes første Nordkalottfestival. Også i år ønsker hun velkommen til den nedlagte skolen. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

Også i år samler Nordkalottens Venner til nordkalottfestival på Kvænangstunet.

I fjor ble Nordkalottfestivalen arrangert for aller første gang på Kvænagstunet i Alteidet, med stor suksess. Da med et program som blant annet inneholdt kvensk historie ved Arvid Petterson, Rune Sundelin som snakket om Knut Kven som startet det som kan sees på som første tegn på etnisk mobilisering blant kvenene og Kjell Olsen holdt foredraget «Og så har vi jo kvenene».

Årets festivaltema er skogen, skogfinner og andre skogsfenomen, og rådgiver ved skogfinsk museum, Birger Nesholen, skal blant annet holde et innlegg om skogfinnene i Finnskogen og fellesskapet til Nordkalotten. Det blir også et foredrag om tjærebrenning og tjæremila.

Rune Waaler ved Norges Arktiske Universitet skal snakke om finnmarksbålet, og vil ta opp tema som valg av tre/trær, levende eller døde trær, gamle eller unge trær, økologiske og estetiske hensyn eller hensyn bare til bålet, oppbygging av bål, hvordan få det til å brenne, hvordan vedlikeholde bål, rytme rundt og ved et bål, fjellroen/psykologiske forhold ved bålet, og ikke minst regler om bålbrenning.
– Dette foredraget alene er verdt hele kontingenten, skriver arrangøren på sine nettsider.
Festivalen holdes på Kvænangstunet på Alteidet i Kvænangen 28.-30. august.