Slik har Terje Danielsen og sønnene Ivan og Daniel Mathisen tenkt at kventunet ved lakseplassen Taaninsuanto i Lakselv skal se ut. KUVA STUDIO ØYVIND LAUVDAHL

Slik har Terje Danielsen og sønnene Ivan og Daniel Mathisen tenkt at kventunet ved lakseplassen Taaninsuanto i Lakselv skal se ut. KUVA STUDIO ØYVIND LAUVDAHL

 

Røykbadstu, stabbur, smie, høns, potetland, sauer, vippebrønn og laksefiske er noe av innholdet til det nye private kventunet som er under planlegging i Lakselv.

–Vi vil lage et kventun fordi det ikke finnes noe slikt her i Lakselv. I alle fall ikke av privat karakter, sier Terje Danielsen som sammen med sine sønner Daniel og Ivan Mathisen for tiden jobber med finansiering og planene til et kventun langs Lakselva, seks kilometer fra Lakselv sentrum.

Ville utvikle noe
Eiendommen ved lakseplassen Taaninsuanto, oppkalt etter Danielsens oldefar Daniel Hansen, har tilhørt familien i flere generasjoner. Men det var først da Terje Danielsen overtok skjøtet at planene om å utvikle stedet kom i gang.
– Vi vurderte å selge plassen, men sammen med mine to sønner fant ut at vi heller skulle prøve og utvikle noe her. Uten Daniel og Ivan hadde det nok ikke blitt noe av. Jeg er jo 62 år, så det hadde vel ikke blitt ferdig før jeg er 70 år, skratter Terje Danielsen.
Prosjektet har allerede fått tildelt midler fra Innovasjon Norge og Porsanger i Vekst. Og til våren regner en med at første spadetak settes på eiendommen.
– Vi håper at alt dette skal stå klart om fire-fem år. Den første delen skal være ferdig i 2017, og da kan vi åpne for publikum, forteller han.

Levende kvensk gårdstun
I tillegg til å utnytte lakseplassen og lakserettighetene som er tilknytta eiendommen, ønsker faren og de to sønnene å bygge opp et levede kvensk gårdstun.
– Det er tenkt at etter hvert skal bli et levende gårdsbruk med blant annet sauer, høns og dyrking av poteter og grønnsaker, forteller Danielsen.
På sikt ønsker de også å få på plass lokaler og kjøkken for videreforedling av egne produkter som de skal selge på stedet. Også en ekte smie kommer opp, et stabbur og ei røykbadstu. Og midt på tunet er det tegnet inn en vippebrønn.
– Det skal være en ordentlig brønn med vann i, så når du kommer dit og er tørst, så er det bare å vippe opp litt vann, forsikrer han og legger til.
– Dette skal ikke bli et «Taiwan-tun» med falske elementer. Alt som settes opp skal være ekte og ha en funksjon, presiserer Terje Danielsen.

Mange muligheter
Når tunet om tre-fire år kommer på plass, vil familien ønske både turister og lokalbefolkning hjertelig velkommen.
– Vi håper jo på å kunne få busset turister hit, blant annet fra den nye snuhavna, sier han.
Danielsen synes det er fint å kunne vise fram den kvenske kulturen til turistene som kommer.
– Nå til dags er det mest fokusert på det samiske, og det kvenske blir ofte glemt. Jeg er jo halvt same selv, men jeg synes det er på tide å gripe tak i det kvenske nå, sier han.
Tunet er også tenkt å brukes i forbindelse med helsesenteret i Lakselv, slik at pasienter og eldre kan komme på besøk.
– Og så håper vi på å få mange ulike aktiviteter i gang her, som for eksempel kurs i spinning og andre aktiviteter som har noe med kvensk gårdstun å gjøre. Det er bare fantasien som setter grenser! Og så må vi bare få tak i de ressurspersonene som kan dette, sier Danielsen som også ønsker å få samlet inn ulike kvenske redskaper og ting som de kan stille ut.

 

Da Terje Danielsen tok over eiendommen Taaninsuanto ved Lakselva, ønsket han å utvikle stedet til et kventun. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

Da Terje Danielsen tok over eiendommen Taaninsuanto ved Lakselva, ønsket han å utvikle stedet til et kventun. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN