Torsdag 12. desember 2019 snakket professor emeritus Einar Niemi om kvenenes historie. (Foto: Arne Hauge)

 

Hundre minutter om kvenene i fortid og nåtid.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

Her er streamen fra Barila i Alta, der professor emeritus Einar Niemi holdt et foredrag med tittel «Kvenenes historie på 100 minutter,» med undertittel «Kvenene i fortid og nåtid – en strid om historien»

Få har forsket mer på den nordlige landsdelens historie enn Einar Niemi, inkludert landsdelens utvikling som region. Niemi har samtidig hatt en særlig forskningsinteresse for kvenene, spesielt dem som kom til Varanger og Vadsø. I dag er Niemi pensjonist, men har fortsatt tilknytning til Norges arktiske universitet.