2015

UiT – Norges arktiske universitet. KUVA: LIISA KOIVULEHTO

15. oktober er siste frist for å søke om «Mastergradstipend for Nord-Troms» for 2017. Skal du skrive en masteroppgave om og fra Nord-Troms kan du søke på inntil 40 000 kroner i stipend.
Ordningen skal stimulere til ny kunnskap om regionen som omfatter kommunene Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen.

Studenter som kan søke stipend må skrive eller påbegynne sin masteroppgave inneværende studieår og studiestedet må være godkjent av Statens lånekasse. Man trenger ikke å ha tilhørighet til regionen.
Det er ikke lagt noen føringer om hvilket tema det skal skrives om men det er laget en liste over aktuelle emner som kan være relevant for Nord-Troms i en masteroppgave. Her nevnes blant annet kultur og historie, fornorskingsprosessen i Nord-Troms og revitaliseringsprosessen i Nord-Troms.

– Relevant for Nord-Troms forstås: Det som gagner samfunnet i Nord-Troms, feltarbeid gjennomført i Nord-Troms (kan også være sammenlignende studier – feltarbeid flere steder hvor Nord-Troms inngår) og skille mellom relevans (det som har betydning) og hva som er ny kunnskap (noe regionen har bruk for i framtida, forskning/innovasjon), heter det på portalens nettside.

For ytterligere informasjon se www.nordtromsportalen.no. Her kan du også søke om stipend.