Et nytt turtilbud er på plass i Olderdalen. Her skal det læres om lokalhistorie. (Kuva: Are Bergset Elvestad)

 

– Det er i dag ikke noe tilsvarende i hele Nord-Norge. Friluftsrådet skal sørge for at det blir minst én slik tur i hver Ut i Nord-kommune.

 

Are Bergset Elvestad / Framtid i nord
redaksjonen@ruijan-kaiku.no

 

Saken ble først publisert i Framtid i nord.

Kåfjord bibliotek har sammen med Ut i Nord utviklet en spenstig måte å lære historien til lokalsamfunn.

De har gått sammen med selskapet bak appen «Wittario», hvor man kan gå turruter og samtidig lære og svare på spørsmål om historien bak stedene man er innom. Litt som en digital orienteringsquiz.

Først ute er en kulturhistorisk rute med utgangspunkt i Olderdalen.

Hva er Ut i Nord?

Ut i Nord er et turkodekonsept i regi av Nord-Troms Friluftsråd i sammarbeid med friluftsrådets medlemskommuner; Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord og Kvænangen. Hensikten bak Ut i Nord er å fremme friluftsliv blant medlemskommunenes innbyggere og besøkende med fokus på folkehelse.

Kilde: Nordreisa kommune

– Wittario er et digitalt spillselskap som vi har kjøpt oss inn i for å få eid vår versjon av den appen. Det er et læringsspill hvor grunnprinsippet er at vi skal gi et digitalt tilbud for hvor annet skoleelever kan få lære seg litt om lokalhistorie, forteller Arne Steinnes i Kåfjord bibliotek.

Denne uka ble Olderdalsruta lansert, som totalt har 15 poster. Framtid i Nord var med Steinnes og flere for å teste hvordan det hele fungerte.


Arne Steinnes i Kåfjord bibliotek forteller engasjert hvordan «Wittario»-appen fungerer. (Kuva: Are Bergset Elvestad)

15 poster i Olderdalen

Det første man må gjøre i appen er å skanne en QR-kode eller skrive in koden for turen, så starter man.

Olderdalen-ruta startet ved gressbanen like ved biblioteket. Der var første post litt mot nord, hvor man fulgte pila på kartet. Den ledet oss til et område, hvor man måtte lete litt for å finne første post.

Da dukket det plutselig opp en krittpipe på skjermen.


(Kuva: Are Bergset Elvestad)

– Vi starter her fordi her ble det funnet ganske mange krittpiper i potetlandet som var her, forteller Svein Arild Soleng i Nord-Troms historielag.

Han har vært med å utvikle den lokalhistoriske vandringsquizen i Olderdalen.

På skjermen får man opp en tekst, video eller bilde som forteller om området man står på. For krittpipas post kom det en tekst som fortalte historien bak funnet, og hvor krittpipene kommer ifra.

Så quiz-delen. Da måtte man svare på hvor. Svarte man riktig, ble det 10 poeng!


(Kuva: Are Bergset Elvestad)

Hver post videre går gjennom skredhistorie, historie om Olderdalselva, bosettinger lenger opp i dalen, kvenske historier, om reindriftssamene som holdt til i Olderdalen og mer.

Etter 15 poster, litt trim, og mer kunnskap om lokalhistorien, har man også en poengsum som forteller hvor bra man gjorde det på quizen.

En god gulrot for å følge med på tekstene man får opp.

– Det er i dag ikke noe tilsvarende i hele Nord-Norge. Det er kun i Kløfta ved Gamle Viken som har dette i dag. Nord-Troms friluftsråd skal nå sørge for at det blir minst en slik tur i hver av Ut i Nord-kommunene, sier Steinnes.


Etter litt leting klarte de finne fram hvor gjenstandene på første post ble funnet. (Kuva: Are Bergset Elvestad)

Biblioteket skal også samarbeide med skoleelever for å programmere nye ruter inn i appen. De sender inn manus, og elevene får de kodet inn.

– Spre lokalhistorisk kunnskap

– Hensikten er å spre lokalhistorisk kunnskap. Derfor har vi historielaget med oss, sier Steinnes.

For Soleng i historielaget har testet ut dette i fjor sommer. Da analogt, med en liten vandringsquiz i Olderdalen sentrum. De fikk gode tilbakemeldinger fra folk. De fortalte de lærte mye om bygg og steder som de vanligvis bare går forbi uvitende om at det for eksempel har vært kommandosentral for tyskerne under krigen i Olderdalen, eller at samme bygg også en gang i tida var sykehus for et sykdomsutbrudd.


Nede ved Olderdalselva lærte man om den samiske reindriftsbosettingen som var i Olderdalen. (Kuva: Are Bergset Elvestad)

– Alle postene har tilhørighet til området. Det er skolepensum langs hele; matematikk, samfunnsfag, historie, gym, sier Steinnes.

Vandringsruta som Soleng testet ut i fjor skal nå også bli en del av rutene man finner i appen Wittario.

Les også: 

Trenger ikke «gå over bekken»