Hilde Skanke drømmer om at alle barnehager i Finnmark og Nord-Troms skal starte kvenske språkreir. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

Hilde Skanke ved Kvensk Institutt jakter på to nye medlemmer til det kvenske språktinget. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

Kvensk Institutt leter nå etter Leena Pedersen og Henry Osimas etterfølgere i språkinget.

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

Kvensk Institutt har nylig sendt ut en henvendelse til alle kvenforeninger angående valg av medlemmer til kvensk språkting. Henry Osima og Leena Pedersen tar ikke gjenvalg, derfor trenger språktinget noen til å fylle deres sko.

– Vi vet det finnes mange flotte språkbrukere der ute, og vi trenger deres kunnskap, skriver daglig leder Hilde Skanke i brevet til kvenforeningene.

Kvensk språkting jobber fortiden med ordinnsamlingsarbeid blant annet gjennom språkkafeer.

– Mye av det arbeidet som skal gjøres framover handler om ordinnsamling og orddannelser, røper Skanke.

Språktinget har den siste perioden bestått av Trygg Jakola fra Vestre Jakobselv som leder, sambygdning Leena Pedersen som nestleder, Henry Osima fra Oslo/ Bugøynes, Kyrre Isaksen fra Lakselv og Noora M. Ollila som holder til i Tromsø.

Det er styret ved Kainun institutti – Kvensk institutt som skal velge de nye medlemmene etter innkomne forslag fra lokalforeningene, og de vil legge vekt på geografisk tilhørighet og kjønnsbalanse.

I vedtektene står det « medlemmene i Kvensk språkting skal beherske kvensk på morsmålsnivå, eller ha kunnskap om kvensk språk»

Instituttet dekker reiseutgifter, kost og losji. Det blir utbetalt møtegodtgjørelse og honorar også.

Medlemmene skal velges på styremøtet i desember, frist for å fremme forslag på medlemmer til språktinget settes til 01.12.16.