Neste uke sesongåpnes flere elver i kvenske områder for laksefiske. Sannsynligheten for å få oppleve det tradisjonelle  kvenske stengselsfisket, lohipato, er minimal.

Denne fangstmetoden ble nemlig forbudt i 1978.

I 2014 fikk Stabbursnes Naturhus og Museum i indre Billefjord derimot støtte på 100 000 kroner til dokumentasjon av stengselfisket etter laks som kvenene praktiserte gjennom flere hundre år.

Prosjektet, som  er et samarbeid mellom Stabbursneset Naturhus og Museum, filmproduksjonsselskapet Siivet AS og Statens Naturoppsyn, har som mål å filmdokumentere og formidle kunnskap om dette fisket, som vart forbudt i 1978. Prosjektet tar også sikte på å rekonstruere byggeprosessen og alle sider ved bruk av slike laksestengsel.

– Sommeren 2013 gjorde vi opptak av en rekonstruksjon av stengselsfiske i Lakselva. Dette var et tiltak i regi av Lakselv grunneierforening. Videoen viser utsetting av et enkelt laksestengsel. Sommeren etter gjorde vi i samarbeid med SNO og Stabburnes naturhus et nytt opptak. Denne gangen ble hele prosessen fra laging av redskaper til steking av den fangede laksen dokumentert. All samtale foregikk på kvensk, skriver Anstein Mikkelsen på nettsiden kvenfilmer.no.

Kulturrådet, som bevilget midlene til dokumentasjonsprosjektet, har lagt vekt på at filmen utgjør et viktig supplement til eksisterende dokumentasjon og formidling av kveners historie i Norge.

– Når gamle kunnskaper ikke lenger er en del av hverdagen, blir de fort glemt. Det er derfor positivt at initiativet til dokumentasjon blir tatt mens personer som har praktisert stengselfisket fremdeles er i live, står det på Kulturrådets nettsider.

Se en forsmak på filmprosjektet på www.kvenfilmer.no