Porsanger museum i Skoganvarre. (Foto: Tomasz Wacko, RDM.)

 

Ser fram til utstilling og kurs.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Porsangin museumi driver for tiden og klargjør sommerens utstilling. Den heter «Kvener i Porsanger,» og åpner onsdag 19. juni klokken 17.00 på museet i Lakselv.

«Met olema ja tulema olemhaan» er et utstillingsprosjekt og en samtidsdokumentasjon for å vise frem personer med tilknytning til kvensk språk- og kultur.

– Utstillingen kommer til å bidra til å fremme kvensk språk og kultur. Den forteller om tjue forskjellige personer med ulik bakgrunn og deres tilknytting til kvensk kultur, sier museumsleder Riinakaisa Laitila.

– Temaet fremmes for å skape oppmerksomhet rundt det at mange kvener har dedikert sine liv til å fremme kvensk språk og kultur. Deres historie kan inspirere andre og bidra til positiv identitetsbygging for kvenske barn og ungdom. Utstillingen vil også øke forståelsen for kvensk kultur generelt blant lokalbefolkningen i Porsanger og andre steder, sier Laitila.

Bak «Kvener i Porsanger» står det en kvensk prosjektgruppe, med kjente navn som Liss Beth Gjertsen Nyby (intervjuer og tekster), Almar Paulsen (fotograf) og Anstein Mikkelsen (utstillingsfilm). Utstillingen er finansiert av Kommunal- og moderniseringsdepartement og Kulturrådet.

I Lakselv holder Porsangin museumi til på Kunstarenaen i Lakselv sentrum, nærmere bestemt i Fefo-bygget. Foto: Roger Albrigtsen, RDM.

Porsangin museumi arrangerer også kurs i sommer. Kurset handler om tradisjonshandverk, nærmere bestemt håndsaging av tømmer, og kjøres som en del av Kipparin festivaali i Børselv, i dagene 18. til 21. juli.

– Gjennom et praktisk kurs i håndsaging av tømmer ønsker museet å samle inn og dokumentere kunnskapen om å bruke tomannssager som museet har i sin gjenstandssamling. Videre er det et viktig formål med kurset å videreformidle og bevare den aktuelle kunnskap, slik at neste generasjon i større grad kan ta den i bruk, sier Riinakaisa.

Kunnskapen som museet her ønsker ivaretatt, inkluderer bygging av sagstelling, samt historie, bruk, terminologi og praktisk saging med tomannssag. Som kursleder har museet engasjert bygningsvernhåndverker Arne Graven fra Karasjok, og det er plass til 10 kursdeltakere.

Vi tar med at kurset er finansiert av Kulturrådet og Finnmark fylkeskommune, at kvenforeningene i Børselv og Lakselv er med som samarbeidspartnere, og at du for påmelding må kontakte museet i Porsanger. Her har du epost og telefon for påmelding: riinakaisa@rdm.no/mobil 950 13 125.

 

Museumsleder Riinakaisa Laitila. (Foto: Arne Hauge)

Også den offisielle datoen for åpning av områdets nye språksenteret er fastsatt, får vi vite.

– Offisiell åpning av Kvensk språksenter blir fredag 23. august. Porsanger kommune inviterer alle interesserte til å bli med på åpningen, bekrefter Riinakaisa.

Detaljert program for åpningsdagen blir etter hvert å finne på språksenterets facebookside, og vi tar med at selve driften av senteret skal være i gang allerede fra 15. juli. Her har du logoen til Porsanger kvenske språksenter, designet av kvenske Christina Gjertsen fra Lakselv: