Har du planer om et kvensk prosjekt: Kommunal- og moderniseringsdepartementet har kunngjort tilskuddsposten til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur i 2019. (Illustrasjonsfoto)

 

Har du et kvensk prosjekt på gang?

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet disponerer en tilskuddsordning til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur. Fredag ble potten lyst ut, som for 2019 inneholder om lag 7,6 millioner kroner i prosjektstøtte til kvensk språk og kultur.

Det fins 2 utlysningsfrister, men siden midler igjen på tilskuddsposten er en forutsetning for å behandle søknader som kommer inn til fristen 1. mai, kan det være klokt å søke på fristen 1. desember, altså om drøyt 1 måned.

Tilskudd til kvensk språk og kultur går over statsbudsjettets kap. 567 post 73, der formålet er å bidra til revitalisering av kvensk språk og å fremme kvensk/norskfinsk kultur. Søknader som gjelder kvenske språktiltak og tiltak for barn og unge, vil bli prioritert, heter det i en pressemelding fra regjeringen.no.

For mer informasjon, regelverk og søknadsskjema – inkludert oversikt over hvem som har fått hva de siste årene – klikk her