Statssekretær Grete Ellingsen, kommunal og moderniseringsdepartementet. Foto: Stortinget.

Tirsdag 26. september skriver Finnmark fylkeskommune og Lappland for første gang under en samarbeidsavtale.

Seremonien vil finne sted på fylkesbiblioteket i Vadsø kl. 17:30. Avtalen omhandler temaene regional utvikling, transport og kommunikasjon, utdanning, forskning og innovasjon, kultur og framtidssamarbeid. Den historiske samarbeidsavtalen er fireårig.

Nordkalott 50 år
Dagen etter er viet en større jubileumskonferanse, også den avholdes i Vadsø. Bakgrunnen er samarbeidet på Nordkalotten gjennom femti år.

Nordkalotten er et ressursrikt og spennende område – og ikke minst historierikt. Tre land møtes her i et kulturmangfold, i en fantastisk natur og i et område med stort utviklingspotensial.

Menneskene på Nordkalotten har levd tett på hverandre og samarbeid har utviklet seg til å bli naturlig. Året 2017 blir faktisk historisk: Det markerer 50 år for etableringa av Nordkalottrådet som er et samarbeidsorgan mellom Finnmark fylkeskommune, Troms fylkeskommune, Nordland fylkeskommune, Norrbottens Länsstyrelse og Lapplands Forbund, skriver Finnmark fylkeskommune i en pressemelding.

Fylkesvaraordfører i Finnmark fylkeskommune Ragnhild Vassvik. Foto: Ekaterina Golitsyna.

Nord-Norge, Lappland og Norrbotten
De regionale ledere fra Nord-Norge, Lappland og Norrbotten vil være tilstede i Vadsø for å markere 50års jubileet og for å se på hvordan samarbeidet kan ytterligere styrkes.

I følge Finnmark fylkeskommune er partene er enige om at det må satses i nord, og satsingen må være styrende og sektorovergripende for prioriteringer innenfor blant annet samferdsel, næring, utdanning, forskning, miljø og regionalpolitikk.

Konferansen åpnes av statssekretær Grete Ellingsen, kommunal og moderniseringsdepartementet og fylkesvaraordfører i Finnmark fylkeskommune Ragnhild Vassvik vil ønske velkommen.