Minister Lubna Jaffery i lag med (fra venstre) skuespillerne Sara Maria Maliniemi Lindbach og Astrid Serine Hoel, fulgt av administrativ leder Inger Birkelund, styreleder Tommy Berg, teatersjef Frank Jørstad, ordfører Hilde Nyvoll, fylkesrådsleder Kristina Torbergsen og bakerst skuespiller Ørjan Steinsvik. (Foto: Arne Hauge)

 

Det første teateret Jaffery Lubna besøkte som kultur- og likestillingsminister, var Kventeateret.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

– At Kventeateret er det første teateret jeg besøker kan dere gjerne legge dere på minnet, for det betyr mye for meg personlig å komme hit, sa Lubna Jaffery til buketten av teaterfolk og gjester samlet på Halti-bygget i Nordreisa tirsdag 8. august.

Vår nye Kultur- og likestillingsminister har selv minoritetsbakgrunn, og sa seg levende opptatt av identitet og tilhørighet.

– Alle som har jobbet med kulturpolitikk før og nå, vet at alle vil ha et hus. Derfor er det en spennende og besnærende tanke at dere vil være en institusjon uten et eget bygg, sa ministeren, som tilføyde at hun så noe nordnorsk i dette; å føle seg som et folk og et samfunn uten nødvendigvis å være innrammet av et reisverk.

Det teatersjefen her holder, er det innrammete serviett-skrevne manifestet for vårt nasjonale Kvääniteatteri. (Foto: Arne Hauge)

Her tar vi med at Jaffery overfor Ruijan Kaiku klargjorde at et husløst kventeater av den grunn ikke er hjemløst. Så hadde hun da også med seg en gavepakke nordover, slik at drift og lønn og alt annet er sikret ut året.

– Den servietten må du holde på litt til, for den samtalen skal vi ha. Knyttet til Kventeaterets framtid, sa hun til teatersjefen, idet Jørstad først tok scenen og snakket om Kventeaterets manifest.

En rekke punkter skrevet en aften i utlandet på en serviett på en kafé, og siden rammet inn. I den grad man som betalende gjest på et utested er i stand til å stjele en serviett – var servietten stjålet og noe Jørstad ønsket å levere tilbake til eieren. Noe ministeren altså frarådet, i første omgang.

Samtalen om økonomi må også involere Nordreisa og øvrige eierkommuner, samt fylkeskommunen. Elefanten i rommet er fast statlig finansiering, noe Jaffery heller ikke nå sa noe epokegjørende om, ut over å si seg godt kjent med ønsket nordfra.

– Jeg liker det dere holder på med og alt dere har fått til, sa ministeren. (Foto: Maureen Bjerkan Olsen)

– Men jeg kommer med tre millioner. Som en anerkjennelse og som tegn på at vi bryr oss og at vi vil ha dere, klargjorde altså ministeren. Til glede blant folket, tar vi med.

Blant andre for Johanne Båtnes, hun er virksomhetsleder for kultur i Nordreisa kommune. Båtnes var således både vertskap og gjest på Halti-bygget da Jaffery kom med sin gave.

– Det var kjempeflott, og det spratt en liten tåre i øynene da kventeateret fikk konkret svar på spørsmålet om midler. Finansiering ut resten av året i første omgang, sa hun i en kommentar overfor Ruijan Kaiku.

– Teater er naturligvis en viktig nøkkel også for det kvenske, sa Båtnes, som bekreftet at hun på linje med Jaffery liker ideen om at Kventeateret ikke skal holde til i ett hus, men være forankret i hele Nord-Norge. Trolig i hele landet all den tid kvener i dag bor over alt.

 

Virksomhetsleder Johanne Båtnes ses her med sort veske flankert på den ene siden av Lise Jakobsen fra Nord-Troms museum og Annie Blomlie fra Halti kvenkultursenter. Og på den andre siden kvensk språkprisvinner og språkmedarbeider Tove Raappana Reibo, pluss Frank Jørstad og Inger Birkelund fra teateret. (Foto: Maureen Bjerkan Olsen)