Tommy Berg (midten) er styreleder for Kventeateret, Frank Jørstad er teatersjef og den administrative lederen heter Inger Birkelund. (Foto: Maureen Bjerkan Olsen)

 

Se hva de sa etter ministerbesøket, de tre mest sentrale i driften av Kventeateret.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

– For en følelse. Det var eufori og gåsehud og litt gledestårer. Skikkelig artig, sier administrativ Kventeater-leder Inger Birkelund til det som hendte fredag 4. august i år.

Da hun ut av det blå fikk en telefonen fra kulturministeren. Og det Lubna Jaffery spurte om, var å få komme på besøk. Birkelund svarte svært ja i telefonen, kan det bekreftes.

– Det var en skikkelig snarvisitt på kort varsel. Jeg var helt utslitt av følelser da fredagen var over og jeg kunne gå hjem. Da hadde vi brukt tiden på å planlegge innholdet i besøket.

Klekkelig

– Det var en veldig stor anerkjennelse å få, og jeg er utrolig glad for de ordene hun sa, blant annet om det å kjenne seg igjen i det å være en minoritet. Og at vi var det første teateret hun som kulturminister besøkte. Det var stas, sier Birkelund.

Les også: «Hold på den servietten»

Kventeaterets styreleder Tommy Berg sier seg takknemlig for det han omtaler som en klekkelig sum penger fra kulturdepartementet og ministeren, men bekrefter at målet står støtt:

Ordfører Hilde Nyvoll og styreleder Tommy Berg idet Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery nærmer seg. Legg merke til den typiske kvenske røde løperen, som med sine mange skjøter, ulne innstilling og diskré utplasserte ankerstein lå snublende nær hver gang fintfolk prøvde å komme seg i hus. (Foto: Maureen Bjerkan Olsen)

– Vi jobber fortsatt med stabil fullfinansiering, slik jo også Hålogaland teater og Beaivvás har. Det er svært viktig for å opprettholde kunstnerisk aktivitet og forutsigbar ramme for driften. Men i den startfasen vi nå er, kommer pengene svært godt med, sier Berg.

– Rekker dere å omsette alle kronene i teater før jul?

Ja. Uten tvil. Det koster penger å lage teater, og vi kjører lavbudsjett i forhold til mange andre teatre, sier Berg, som med sin produksjon Altarevyen har god erfaring med hva sånn kultur koster.

Politisk vær?

Å lage Altarevyen koster til sammenlikning 500 000 kroner, og det er bare er revy og ikke et helt teater som skal drive med kvensk kunst og formidling presentert for hele Norge og Nordkalotten, sier styrelederen.

Teatersjef Frank Jørstad bekrefter at ministeren sa seg enig i argumentasjonen han la for dagen. Blant annet det om at Nord-Norge ikke bare er «noe der oppe» – men en del av Norge. Og den om at gjenreising av landet etter fornorskningen må inkludere også nasjonalt kvensk teater.

– Og vi må skynde oss og bygge institusjonen nå mens det er godt politisk vær. Man vet aldri hvilke politiske vinder som treffer oss, og da må det være sterke institusjoner. Med faste statlige bevilgninger for å overleve på sikt, sier Jørstad.

Fordelingen

– Dialogen er der og vi er svært takknemlig for de midlene hun hadde med seg. Nå står vi på videre for å få Kventeateret inn på statsbudsjettet, sier han.

– Det ble snakket om en 70-30 modell, hva betyr det?

– Det er fordelingen over stat og region. Staten går inn med 70 prosent hvis regionen tar 30 prosent av utgiftene, sier Jørstad.

Som her viser til at kunstinstitusjoner er innunder post 70 på statsbudsjettet. Dit også Kventeateret snart skal, og hvor alle må forholde seg til en slik fordelingsnøkkel 70-30.

 

– Jeg var visst heldig denne gangen også: Vi ba Jaffery komme oftere på besøk nordpå. Ikke av politiske grunner, men av meteorologiske, hun virker nemlig å ha med seg godværet. Det var i hvert fall 28 grader både i Nordreisa på tirsdag og i Børselv i juni. Til sammen 56 varmegrader på to dager, det må være ny ministerrekord for Troms og Finnmark. (Foto: Arne Hauge)