Irene Dahl (V), Nils Einar Samuelsen (KrF), Kristina Torbergsen (Ap), Benjamin Furuly (H) og Hilde Lisbeth Strand (MdG) for de fem partiene som skal lede nye Troms fylke. (Foto: Privat) 

 

Flertallssamarbeidet i nye Troms fylkeskommune ønsker blant annet å støtte opp om kvenske institusjoner, festivaler og språksentre. De vil også styrke og sørge for god kvalitet på kvensk opplæring i videregående skole.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

Det er i den nye politiske plattformen for perioden 2023 til 2027, med tittelen «Et kraftfullt Troms», at samarbeidspartiene Arbeiderpartiet, Høyre, Miljøpartiet de grønne, Kristelig folkeparti og Venstre har klargjort hvordan Troms fylkeskommune skal ivareta det kvenske og det samiske i årene som kommer.

Dette i et eget kapittel som har fått tittelen «Tre stammers møte.»

Den 14. juni 2022 vedtok Stortinget offisielt at Troms og Finnmark fylkeskommune skal deles, et vedtak som trår i kraft fra og med 1. januar 2024.

Aktiv samarbeidspart

I kapittelet slår plattformen fast at «Troms er tuftet på de tre stammer; nordmenn, samer og kvener», og at «Vår samiske og kvenske kulturarv er sentrale kulturbærere og identitetsmarkører i Troms.»

Les også: Foreslår kvensk økning i «Historisk budsjett for Finnmark»

Det framgår av plattformen at flertallssamarbeidet ønsker at kvensk og samisk språk, kultur og levesett skal ha sin plass i utviklingen av Troms, og at fylkeskommunen skal være en aktiv samarbeidspartner i kvenske og samiske institusjoner, festivaler, teater og språksentre.

Videre vil samarbeidspartiene aktivt følge opp Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport som ble lagt fram i juni 2023. Dette med relevante tiltak for Troms etter at rapporten er behandlet i Stortinget.

Kvensk i videregående

Som skoleeier, det vil si for de videregående skolene, skal fylkeskommunen sørge for kvensk og samisk opplæring av god kvalitet, heter det.

«Vi er helt avhengig av samarbeid med Sametinget for å få utviklet flere samiske læremidler til den videregående opplæringen. Det er også viktig at samisk blir brukt aktivt i forvaltningen av Troms fylkeskommune.»

Utvikling av kvenske læremidler står ikke, etter det Ruijan Kaiku kan se, omtalt i plattformen.

Her er punktlisten over det samarbeidspartiene vil:

 • Ha samarbeidsavtale med Sametinget som målrettet bygger opp under en styrking
  av samisk språk og kultur i Troms.
 • Bygge opp om samiske og kvenske institusjoner, festivaler og språksentre i Troms.
 • Se verdien av og ta vare på samisk og kvensk kirke og menighetsliv.
 • Legge opp en prosess for å følge opp sannhets- og forsoningskommisjonens arbeid.
 • Jobbe for at nasjonalt senter om fornorskningspolitikk og urett lokaliseres til Troms.
 • Styrke samisk og kvensk i den videregående skolen, herunder styrke ressursskolene.
 • I samarbeid med Sametinget utvikle læremidler for videregående opplæring.
 •  Jobbe for flere samiske og kvenske møteplasser i fylket.
 • Være en pådriver for at det etableres flere studier på samisk og om samisk
  kulturutøvelse.
 • Styrke kompetansen på konsultasjonsplikten i egen organisasjon.
 • Ha markering av Samenes nasjonaldag 6. februar og Kvenfolkets dag 16. mars slik
  at våre ansatte, elever og innbyggere får feire dagen i Troms.
 • Støtte opp under satsinger innenfor samiske tradisjonsnæringer.
 • Styrke samarbeidet med de statlige samiske videregående skolene for å utvikle den
  helhetlige samiskopplæring.