Nidarosdomen. (Illustrašuunikuva: Pål Vegard Eriksen)

 

Kvener i Midt-Norge inviterer skogfinner og samer fra samme region til samtale om Sannhets og forsoningskommisjonens rapport.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

Det er Ruijan kväänit Keski-Norja — Norske kvener Midt-Norge som nå inviterer sine skogfinske og samiske søskenbarn i Midt-Norge til en samtale om Sannhets og forsoningskommisjonens rapport.

Det skal finne sted onsdag 22. november fra klokken 18 til 21 på NTNU Kalvskinnet i Tronjami/Trondheim.

«Forsoningsarbeidet bør gå langs mange akser samtidig, slik kommisjonen foreslår i sine tiltak. Slik vi ser det handler en del av dette også om å styrke relasjoner mellom de ulike gruppene. En måte å gjøre dette på er å snakke sammen om hvordan våre erfaringer er både like og ulike, og hvordan vi forholder oss til det arbeidet kommisjonen har gjort», skriver foreninga i arrangementsinformasjonen.

Les også: Inviterer til åpent møte i Bergen

Kvenforeninga har lagt opp til en kort gjennomgang av rapportens forslag til tiltak. Dernest blir det samtale internt i gruppene om hvordan tiltakene som er foreslått resonnerer for dem, etterfulgt av samtale på tvers av gruppene.

«Hva mener vi myndigheter og andre enn oss bør gjøre som avbøtende tiltak på den historiske og dels også samtidige uretten som har blitt begått og begås?» og «Hva kan vi gjøre lokalt, som grupper og som enkeltpersoner gjøre?» er spørsmål foreninga håper å finne svar på i løpet av kvelden.

Påmeldingsinformasjon

Ruijan kväänit Keski-Norja — Norske kvener Midt-Norge ber deltakere melde seg på til arrangementet.

Det kan gjøres per e-post til seminarleder Elisabeth Stubberud: elisabeth.stubberud@ntnu.no.

Påmelding må være registrert innen 15. november.

For mer informasjon, se facebookarrangementet «Sannhet og forsoning?»

Det var 1. juni i år at Sannhets og forsoningskommisjonen framla sin rapport om fornorskning og urett mot kvener, skogfinner og samer, der de over om lag 700 sider dokumenterer ulike aspekter av fornorskningspolitikken og dens konsekvenser.