Näyttelykuraattori  Marja Reibo tutkii Åsne Kummeneje Mellemin juurityötä mikä oon tehty vanhaala teknikillä. Kuva: Liisa Koivulehto 

 

Tromssan kunstimuseuumissa oon koko kesän auki näyttely missä oon esilä uutta kväänikunstii.

 

Liisa Koivulehto
liisa@ruijan-kaiku.no

 

Näyttelyn teema oon käsityöaktivismi. Näyttely Huuttaa ilman sanoitta oon aukustikuun lophuun saakka.

Yksi kunstnääristä oon tromssalainen Åsne Kummeneje Mellem. Hän studeeraa Tromssan kunstiakateemissa.

– Mie olen oikhein iloinen ja ylppee siitä ette Tromssan kunstimuseuumi halluu näyttää kväänikunstii näin näkkyyvästi. Näyttelytekstitki oon kvääniksi! Mellem sannoo.

– Joo, se oon sikkaristi ensimäinen kerta ko Tromssan kunstimuseuumi tekkee näin, museuumin apukuraattori Tiina Portti sannoo.

Hän ja Marja Reibo oon tämän näyttelyn kuraattorit.

– Tätä näyttelyy varten tutkima ensin ommii kokoelmii ja haima käsityöaktivistissii töitä. Esilä oon Inger Blix Kvammenin, Kristian M. Kvaklandin, Eli Marie Johnsenin, Elsie-Ann Hocklinin ja Grethe Winter Svendsenin töitä.  Åsnen työt passaavat  teemhaan ja kuttuima hänen, Portti muistelee.

Vanhaasta synttyy uutta

Åsne Mellem käyttää käsityötä aktivistisesti visualiseeraamhaan ja tekemhään kväänikulttuurii näkkyyväksi. Hän näyttää käsityön avula minkälaista taisteluu nuori sukupolvi häyttyy tapela ko ei ennää ole vanhaa polvee joka opettais. Hän alkkaa kulttuurin pörintheestä ja pörintheisistä teknikiistä, raaka-ainheista ja ajatusmailmasta. Koska hänelä ei ole juurikhaan maholisuuksii oppiit kokkeeneemilta tekkiijöiltä, esile noussee se tyyhä ruuma minkä norjalaistamispolitiikista oon jääny. Ko vanhaa tiettoo ei saata oppiit suorhaan vanhoilta tekkiijöiltä, töissä näkkyy itte oppiminen ja se kunka ravoista ja muista epätäyelisistä detaljiista tullee luonolinen osa valmista työtä.

Näyttely Huuttaa ilman sanoitta oon museuumirakenuksen neljenessä kerroksessa.

Näyttely oon jo paikala ja sitä päässee kattomhaan. Aukaisemisjuhlan markkeerathaan tuorestaina 25. juunikuuta.

Pohjais-Norjan kunstimuseuumin apulaiskuraattori Tiina Portti, toinen näyttelykuraattori Marja Reibo ja kunstnääri Åsne Kummeneje Mellem laittoivat töitä esile. Kuva: Liisa Koivulehto