De små folkens Historia – Minoriteter i Europa skrevet av Ingmar Karlsson.

Ingmar Karlsson nye bok «De små folkens historia – Minoriteter i Europa» ble sluppet 8. januar fra det svenske forlaget Historiska Media. Karlsson skriver om Europas minoriteter som krever å bli hørt i storsamfunnet.

– Globalisering og digitalisering har ofte blitt sett på som en trussel mot Europas minoriteter. Men denne utviklingen har paradoksalt nok også hatt stor effekt på gruppenes mulighet til å bli hørt. De senere årene har minoritetskulturer fått økende oppmerksomhet. I «De små folkens historia» forteller Ingmar Karlsson kunnskapsrikt og kåserende om ulike minoriteters spennende historia, skriver forlaget på sine nettsider.

http://www.historiskamedia.se/bok/de-sma-folkens-historia/