Statssekretær Anne Karin Olli. KUVA KOMMUNAL- OG MODERNISRINGSDEPARTEMENTET

 

Pressemelding, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 02.05.2018

Regjeringen vil legge til rette for mer informasjon om oppfølgingen av tater-/romaniutvalgets rapport ‘Assimilering og motstand’ (NOU 2015: 7).

– Vi lanserer nå en egen nettside som en informasjonskanal ut til romanifolket/taterne og andre interesserte. Jeg håper at tilbudet vil imøtekomme ønsket om mer informasjon fra departementet, sier Anne Karin Olli, statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Åpen prosess

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har etablert en referansegruppe med representanter fra romanifolket/taterne som skal bidra i oppfølgingen av NOU 2015: 7.
Referansegruppen består både av representanter fra organisasjonene og enkeltpersoner uten organisasjonstilhørighet.
Departementet ønsker å ha en åpen prosess i det videre arbeidet med oppfølgingen.
Nettstedet vil bli oppdatert jevnlig. Tanken er å samle tilgjengelig informasjon på ett sted, slik at det er enkelt å holde seg oppdatert om hva som skjer.

Rettferdighet og forsoning

Tater-/romaniutvalget leverte sin rapport i juni 2015 – NOU 2015: 7 Assimilering og motstand.
Rapporten beskriver norsk politikk overfor romanifolket/taterne fra 1850 til i dag, og viser at folkegruppen ble utsatt for en hardhendt assimileringspolitikk fra norske myndigheter.
Utvalget har kommet med forslag til tiltak på flere områder for å oppnå rettferdighet og forsoning.

Rapporten var ute på høring i 2016.

Her er den nye nettside: https://nettsteder.regjeringen.no/romanitater/