Oonko tämä vanha kalakassa, vanha soimi eli vanha venet? (Kuva: Pål Vegard Eriksen)

 

På et gårdstun i Nord-Troms ligger et kulturminne som, sin enkelhet til tross, i nyere tid har blitt en av flere symbolmarkør på den kvenske kulturen i området.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

Under den kvenske kulturfestivalen Paaskiviikko, som denne sommeren ble avholdt i Nord-Troms for 16. året rad, ble Ruijan Kaiku gjort oppmerksom på et kulturminne som ligger inntil en skjåvegg på et gårdstun. Til tross for sin enkelhet har denne, i nyere tid, blitt en av flere viktige markører for den kvenske kulturarven i området.

Selv utrente øyne vil kunne se at den har ligget urørt en god stund, og at den ikke er i særlig god forfatning. Ser du hva det er? Svaret finner du lengre ned i saken.

IMG_5877
IMG_5876
IMG_5875
IMG_5874
PlayPause
IMG_5877
IMG_5876
IMG_5875
IMG_5874
previous arrow
next arrow

 

Dagens eier av dette «funnet» opplyser at man vet hvem som har bygget den, og at den fortsatt var i bruk utover 1980-tallet. Etter det Ruijan Kaiku kjenner til, er det tidligere funnet et lignende «skjelett» bare en knapp kilometer unna. Denne ble rekonstruert og vist fram i 2007, i forbindelse med aller første gjennomføring av Paaskiviikko. Den rekonstruerte utgaven står i dag utenfor Kronebutikken i Rässikäinen/Sørkjosen.

Navnet på objektet, som har vært nokså vanlig i noen elvedaler med kvensk bosetting, er også det som har gitt navn til den nevnte kvenkulturfestivalen Paaskiviikko. Da har vi trolig røpet såpass mye at de fleste skjønner at det dreier seg om nettopp en paaski, eller en ‘bask’ som man gjerne sier på norsk.

En paaski er en liten og lett båttype, som gjerne har flat botn, og som angivelig egner seg på elver og sjø med grunne områder.