Arbeiderpartiets Lubna Jaffery er valgt til saksordfører når Stortinget skal behandle Sannhetskommisjonens rapport. (Foto: Marit Hommedal/NTB)

 

Hun heter Lubna Jaffery og er stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Sannhets- og forsoningskommisjonens omfattende rapport ble overlevert Stortinget 1. juni, og nå skal Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Lubna Jaffery lede arbeidet med rapporten i Stortinget. Det er kontroll- og konstitusjonskomiteen som har valgt henne som saksordfører, skriver Altaposten.

Rapporten skal først behandles videre i kontroll- og konstitusjonskomiteen, før Stortinget i plenum vil fatte eventuelle vedtak. Sametinget vil behandle rapporten til høsten.

– Dette er en stor oppgave, som jeg går til med ydmykhet. Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport gjør stort inntrykk. Kommisjonen har gjort et viktig arbeid, som gir oss mer kunnskap om en vond del av historien vår, sier Lubna Jaffery i en pressemelding.

– Sannheten er at mange samer, kvener/norskfinner og skogfinner ikke har fått lov til å være den de er, med sin kultur, sitt språk og sin måte å leve på. Som stortingsrepresentant kjenner jeg på et spesielt ansvar for at dette er et resultat av en villet politikk, vedtatt av Stortinget, sier Jaffery.