Stortingspresident Masud Gharahkhani. (Kuva: Pål Vegard Eriksen)

 

Stortingspresident Masud Gharahkhani lover at kvenene vil bli involvert, og sier at Stortinget tar arbeidet, også i tiden framover, på høyeste alvor.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

– Det er en stor dag og en alvorlig dag. Det sier stortingspresident Masud Gharahkhani til Ruijan Kaiku 1. juni, like etter at han har fått i hende rapporten fra Sannhets- og forsoningskommisjonen.

– Noen av de viktigste oppgavene Stortinget har er å ivareta menneskerettigheter. Hvordan vi da beskytter de nasjonale minoritetene og urbefolkningen er kanskje et av de viktigste tegnene på det, sier han.

– Det at denne kommisjonen er satt ned er fordi man skjønte at som storsamfunn har vi sviktet i det arbeidet, sier stortingspresidenten.

Nødvendige bidrag

På spørsmål om kommisjonen har fått nok tid, svarer presidenten slik:

– De har bedt om mer og har fått det. Man har vært opptatt av å forankre arbeidet gjennom å reise rundt. Gruppene skal føle seg både hørt og sett. Det opplever jeg er gjort på en grundig måte.

I likhet med stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes (R), takker også stortingspresidenten alle som har bidratt med sine historier.

Les også: Moxnes: – Skal sette oss grundig inn i rapporten

– Tusen takk til kommisjonen som har gjort et grundig arbeid, og til alle de som har kommet og delt sine personlige historier. Det har ikke vært enkelt for dem. Men de personlige historiene er nødvendige for at folk skal forstå den uretten som har vært ført. Og at vi kan gjøre forsoningsarbeidet på en god måte i storsamfunnet Norge, sier Gharahkhani.

Lover involvering

Gangen videre er, ifølge Gharahkhani, at rapporten sendes Kontroll- og konstitusjonskomiteen ved Stortinget.

– Så vil de, i første omgang, sørge for at de berørte gruppene får tid til å sette seg inn i arbeidet, komme med anbefalinger og bli involvert, sier stortingspresidenten.

– Til slutt skal det vedtas i Stortingets i plenum. Det sier noe om hvor alvorlig Stortinget tar dette arbeidet.

Les også: Stortingskomité måtte utsette Finnmarksbesøk

– Så minoritetene vil bli involvert og inkludert?

– Helt klart. Det er noe Kontroll- og konstitusjonskomiteen har vært opptatt av; at i første omgang skal de ulike gruppene bli involvert. Det er viktig, sier Gharahkhani.

På høyeste alvor

Fra talerstolen på Stortinget, i forbindelse med avgivelse av rapporten, antydet kommisjonsleder Dagfinn Høybråten at staten ikke har levd opp til sine forpliktelser overfor minoritetene.

– Kommer dere til å se nærmere på det man allerede forut for rapporten skulle ha gjort overfor minoritetene, men som kanskje ikke har blitt gjort?

– Nå skal rapporten først til komiteen, og der vil alle disse vurderingene bli tatt. Jeg er sikker på at ved å involvere de ulike gruppene, så kommer nok disse problemstillingene fram, sier Gharahkhani. Og legger til:

– Det er viktig å si at, når vi velger å gjøre det på den måten vi gjør det på, blant annet med framleggelse i Lagtingssalen og den brede behandlingen som er planlagt, er det fordi vi tar dette på høyeste alvor.

Stortingspresidenten innrømmer at han ikke visste så mye om kvenene før denne prosessen.

– Sikkert ikke nok, det skal jeg være ærlig om. Derfor er jeg ganske sikker på at også kommisjonens arbeid bidrar til en offentlig debatt om den uretten som har vært ført. Det er nødvendig for å få til et oppgjør i storsamfunnet, og å få rettet det opp, avslutter Gharahkhani.

Les også:

Hun skal lede Stortingets arbeid med Sannhetsrapporten