– Påstanden om «anmeldelse» til FN er helt klart misvisende, sier Hilja Huru.
(Foto: Liisa Koivulehto)

NKF presiserer at de kun har jobbet med den delen av rapporten som omhandler kvenene.

 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

 

Mandag publiserte blant annet nettstedene document.no og rights.no saker hvor de hevder at flere norske organisasjoner, deriblant Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto og Kven Øst, gjennom «Sivilsamfunnets rapport til CERD,» den såkalte Skyggerapporten til FN, «ønsker å anmelde» blant annet forfatter Hege Storhaug og hennes bok «Islam. Den 11. landeplage» for hatytringer.

– Organisasjonene vil at FN skal be norske myndigheter om å innlede etterforskning av Hege Storhaug med tanke på straffesak. Det er dumt og alvorlig på en gang, uttaler Hans Rustad på nettstedet document.no.

Mens Hege Storhaug på sin egen nettside spør seg selv om hun nå må i fengsel for å ha vært islamkritisk. 

Feillesning

Disse uttalelsene er sammenblandinger av fakta, ifølge en uttalelse fra Antirasistisk senter (ARS).

– Problemet er at dette ikke står i vår rapport til FN. Både Rustad og Storhaug har basert artiklene sine på en feillesing hvor de blander sammen to påfølgende kapitler i rapporten. I kapittelet som omhandler straffeloven (hatkriminalitet) er Storhaug ikke nevnt med ett ord, simpelthen fordi hun ikke hører hjemme der, melder ARS på sin nettside.

NKF fokuserer på det kvenske

Både Norske Kveners Forbund og Kven Øst stiller seg bak CERD-rapporten som Storhaug og Rustad langer ut mot. NKF-leder Hilja Huru presiserer at de først og fremst har tatt stilling til den delen av rapporten som omhandler kvenene og kvenske forhold.

Huru sier Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto som organisasjon arbeider for å bedre kvener og finskættedes situasjon i Norge og at det i den sammenheng også er naturlig å støtte andre gruppers kamp mot diskriminering og undertrykking.

– Sivilsamfunnets alternative rapport til CERD er en bred rapport, og ingen av de frivillige organisasjonene som stiller seg bak rapporten har nok mulighet til å ha inngående kunnskap om alle områdene som nevnes i rapporten, men likevel er det en felles rapport som viser bredden i samfunnet og utfordringene flere står over for, forklarer Huru og legger til at «Islam. Den 11. landeplage» aldri har vært tema i styret i NKF og heller ikke bør være det.

–  Det er heller ikke ønskelig, da langt fra alt i rapporten berører formålet til NKF-RK, og styret i NKF-RK har verken kapasitet eller kunnskaper nok til å kunne ta stilling til alt. Men, å jobbe for kvenske rettigheter er en viktig del av NKF-RKs formål, sier hun. Huru anbefaler alle som er interesserte i kvenske rettigheter å lese rapportens kapittel om kvener og nasjonale minoriteter (på sidene 92-103.)

–  I tillegg er det flere gode anbefalinger som angår kvener andre steder i dokumentet for eksempel på sidene 13-14 og 61 om tolketjenester, påpeker hun.

Uheldig utvikling
–  Når det er sagt må jeg si at vi som har jobbet med rapporten har hatt et godt samarbeid, og det at Antirasistisk senter har tatt ansvar for å koordinere rapporten har stor betydning, er viktig og en stor hjelp for oss som jobber med minoriteters rettigheter i Norge. Påstanden om bokstavelig talt «anmeldelse» til FN er helt klart misvisende, og som Antirasistisk senter forklarer, har Storhaug blandet sammen to kapitler av rapporten. Slik har hun konstruert en offerrolle. Det er synd at fakta blandes sammen slik og brukes for å skape oppmerksomhet, noe vi altså ser i større og større grad også berører det kvenske. Det er en helt klart uheldig utvikling, mener Huru.

 

Listen over organisasjonene som står bak CERD-rapporten til FN:

 • Antirasistisk Senter
 • Det mosaiske trossamfund
 • Den ortodokse kirke i Norge
 • Foreningen for skolte-/østsamene i Neiden
 • JURK (Juridisk rådgivning for kvinner)
 • JussBuss
 • Kirkens Bymisjon
 • Krisesentersekretariatet
 • Kven Øst
 • Leieboerforeningen
 • Minotenk
 • MiRA ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner
 • Norsk Folkehjelp
 • Norske Kveners Forbund
 • OMOD (Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering)
 • Press (Redd Barnas ungdomsorganisasjon)
 • Pro Senteret
 • Psykologforeningens Menneskerettighetsutvalg
 • Romsk råd
 • Romani Kher
 • Skeiv Verden
 • Taternes landsforening
 • Utdanningsforbundet

Les rapporten i sin helhet her: «Sivilsamfunnets rapport til CERD», den såkalte Skyggerapporten til FN