Kai Petter Johansen har gleden av å være NKF-leder det året da kommisjonen la fram sin rapport. (Foto: Privat)

 

Diplomaten fra nord skal informere kvener sørpå om sannhetsprosessen og forhåpningene.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

«Hva kan vi forvente av Sannhets- og forsoningskommisjonen?» Det til dels ubesvarlige spørsmålet skal likevel forsøkes besvart kommende helg, da Norske kvener Ytre Oslofjord har årsmøte. Det er i etterkant av selve møtet at nevnte tema drøftes, idet arrangøren har fått forbundsleder Kai Petter Johansen til å stille digitalt på skjerm og gjøre dem litt klokere, som lokalforeningen optimistisk melder.

«Vi snakker stadig om dette arbeidet og rapporten som kommer, men hva vet vi egentlig om den?» spør de seg i ei fersk pressemelding. Dette altså rundt fire måneder før rapporten kommer, idet spørsmålet for ytre oslofjord-kvenene er blant annet sammensetning og mandat.

«Dette vet Kai Petter, og han vil også dele sine opplevelser rundt den snart seks år lange prosessen, arbeidet fram mot juni og hva vi må være klar for når sannheten har kommet for en dag», skriver de.

Johansen skal med andre ord dra lokalforeningen gjennom prosessen før kommisjonen ble opprettet, samt hvilke forventninger Norske kveners forbund hadde den gangen. Samt også hvilke innspill NKF var raskt ute med å gi.

«Norske kvener Ytre Oslofjord ønsker gamle og nye medlemmer velkommen til årsmøte på Frivillighuset i Horten kommende lørdag. Medlemmer som ønsker å delta digitalt bes ta kontakt», kan det avslutningsvis opplyses.