Vet du av noen som fortjener kulturprisen i vårt nordligste fylke? Kanskje en velfortjent kven, til og med? Her ser vi fra prisutdeling i regi av NKF under Kippari-festivalen 2019. (Illustrasjonsfoto: Arne Hauge)

 

Hva med å nominere noen til fylkeskulturprisen og samtidig vurdere om du er scenekunstner og trenger arbeidsstipend?

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

I kjølvannet av fylkessammenslåingen ble det i fjor opprettet felles fylkeskulturpris for Troms og Finnmark. Prisen gis til en aktør som har gjort en særlig innsats i og for kunst- og kulturlivet i Troms og Finnmark.

Det er rådgiver for samisk og kvensk/norskfinsk i Troms og Finnmark fylkeskommune, Reija Lång, som minner om at fristen for å sende inn forslag er 25. oktober, altså i dag mandag.

Prisen er på 20 000 kroner, og tildeles enkeltpersoner, institusjoner og/eller organisasjoner som altså har gjort en slik særlig innsats. Hvem som helst av oss kan foreslå kandidat, privatpersoner, men også kommuner, frivillige organisasjoner og kulturinstitusjoner. Offentliggjøring og overrekkelse av fylkeskulturprisen skjer under fylkestinget i desember, og forslag med begrunnelse sendes som e-post til postmottak@tffk.no.

Samme kvikke frist gjelder også dersom du er scenekunstner og ser for deg mer penger til det gode arbeid. I dag mandag 25. oktober, med det formål å bidra til å «gi kunstnere muligheten til å videreutvikle sitt kunstnerskap innen scenekunstfeltet.»

Stipendet er på kroner 100 000, og ett av kriteriene er som vi forstår at du som kunstner bor og virker i Troms og Finnmark. Primært gis stipendet til kun en person, men kan etter fagjury-vurdering foreslås delt.

For mer om kriterier og hva søknaden skal inneholde, ser her: Arbeidsstipend for scenekunstnere