Det vi trodde var gamle stiger, viste seg å være noe ganske annet. (Faksimile av Ruijan Kaiku nr. 6-2020)

 

Gamle ting med u-intuitivt formål: Bra folk lot være å klatre opp.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Tidligere i høst fikk vi et hyggelig innspill fra en av våre lesere. Han heter Christer Funck og er opprinnelig fra Pajala, men er i dag bosatt i Kuttainen i Kiruna kommune, altså et godt stykke lengre nord i Tornedalen. Som sin yngre bror Håkan Funck, altaværingen som blant annet trør til når det er kvenske språkkvelder, så mestrer Christer meänkieli. Han skrev dette til oss:

«Mie kattoin sinun artikkeli vanhoista tikapuista. Vanhaa tikapuut • gammel stige. Ajattelin ne ovat haasiopuita ko ennen kuivatthiin heinää.»

Det tornedalingen her gjør oss oppmerksom på, er at det vi omtalte som gamle stiger (Ruijan Kaiku nr. 6-2020/ruijan-kaiku.no 21. september 2020), i realiteten er noe ganske annet. Nemlig «hö-hässjor», for å si det på svensk. Vi tar sjansen på direkten og oversetter det til høy-hesjer, altså innretninger for å tørke høy slik at huslige drøvtyggere har noe lysegult og tørt å tygge på gjennom vinteren, i stedet for noe mørkegrønt og muggent.

Her hjemmefra er vi mest vant til hesjer som ser ut som gjerder, Christer gjør oss altså oppmerksom på hesjer som ser ut som stiger. Ruijan Kaiku stiger ned fra det høye og innrømmer feilen, selv om den må sies å være forståelig, bildet tatt i betraktning. Det ser da ut som stiger, sier vi. Så var vi da også på sporet av potensielle ugler i høyet i vår opprinnelige sak, hvor vi grublet oss til denne vendingen:

«Tydeligvis hadde gårdene mange stiger, trolig så de slapp å gå langt når behovet meldte seg. Kanskje tjente de ulike stigene også ulike behov?»

«Tässä alla joku linkki yhteen kuvaarkiiviin suomessa», skriver Funck til oss, noe som betyr lenker til spennende sider hvor slike høyhesjer er omtalt. I denne lenka kan du se dem i bruk, høvelig lent opp mot en skigard eller mest trolig solide gjerde-hesjer:

Hesjing av høy i tornedalen

Og denne informative artikkelen, fra Sverige:

Slåtter och torkning av hö

Og her ser du vår faste gamle-bilder leverandør Alf E. Hansens originalfoto:

Dette likner altså stiger, men ble i praksis laget og brukt med det formål å hesje og sørge for god tørking av høy. (Foto: Alf E. Hansen)