(Illustrasjon: Wilfred Hildonen)

 

«Det kan starte i det små og bygges videre på,» skriver Ruijan Kaikus redaktør i denne lederen. Kvensk oversettelse og hele tegningen lengre ned i saken.

 

Vi har mange kvenske lokalforeninger og språksentre, og nye kommer til. De tjener en viktig funksjon for lokalbefolkningen, og, i den grad de har eget kontor, kan de være egnete steder for å ta i mot besøkende. Politikere og besøk fra barnehage og skole, men i første rekke likesinnede. Kvenske kolleger som vil høste erfaring og knytte bånd.

Som kvenske interessepunkt for reiselivsnæringen, er de likevel av begrenset verdi. Man nøler med å bringe en skokk turister inn på et lite kontor, et mer eller mindre bortgjemt kommunalt kvensk bøttekott. Det bør være noe mer og større skal den næringen bite på.

En næring som definitivt bør bite på. Det gjør de da også, der hvor forholdene ligger bedre til rette: I Børselv i Porsanger har de Kvensk institutt, Nordreisa i Nord-Troms har sitt Kvenkultursenter. Et bygg man lett kan peke på og si «kvensk», selv om det også rommer andre aktører. Vadsø utmerker seg. De har Kvenmuseet, som i sakens natur er et stoppested for turister og andre, lokale skoleklasser inkludert.

Der stopper lista, etter det vi kan se. Den er for kort. Vi trenger flere signalbygg og institusjoner som dem i Vadsø, Børselv og Nordreisa, men også andre og mindre prangende kvenske interessepunkter. Vi trenger dem over hele landet, punkter på veien hvor turistene kan gå av bussen, ta sine bilder og lære om landets rike kvenske arv. Steder som også vil vise seg fine for lokalbefolkningen, barnehage og skole liker å dra på utflukt og fortjener mye å velge i.

Nordlysbyen Alta er et godt eksempel. Byen mangler i dag sine kvenske interessepunkter, og det nærmeste vi kommer et kvensk signalbygg, må være Universitetet. Campus Alta har forstått at overlevelse handler om å ha og ta roller, og har pekt på seg selv som kvenenes eget universitet. En «merverdi» som gjør dem mer robust så vel akademisk som politisk. Vi ser noe av det samme også andre steder, kommuner som omfavner det kvenske og det trespråklige for å kunne flagge med det lille ekstra i forhold til naboen.

I tilfellet Alta er det lukseriøst enkelt. Stedet har en stor skiferindustri, og de har ei verdenskjent lakseelv. De har et sagnomsust nordlysobservatorium, og de har rik krigshistorie og historie knyttet til ishavet. Kvenene satte sitt preg over alt, turguiden på bussen har masse å prate om bare de fysiske stoppunktene kommer på plass.

Øvelsen er klar: Hva er ditt kvenske interessepunkt? I den grenda, bygda, byen, kommunen hvor du bor, fins det steder og historikk som kvener har satt sitt preg på? Kanskje en besøksgård som kunne ta på seg oppgaven? Et bygdemuseum som mangler det lille ekstra, som trenger en overgripende tilhørighet som utvider rollen? Det kan starte i det små og bygges videre på; et skilt, ei bårstue eller et naust, bare fantasi og pågangsmot setter grenser.

 

Mikä oon sinun kväänikohđet?

Meilä oon usheita kvääniseuroi ja kielisentteriitä, ja uussii tullee. Niilä oon paikan ihmissii varten tähđelinen tehtävä, ja jos niilä oon oma konttuuri, net saattaavat olla hyväki paikka ottaat vasthaan kylästelliijöitä. Sinne saattaavat tulla politiikkarit ja lastentarhaalaiset ja koululaiset, mutta ennen kaikkee samanmieliset ihmiset. Kväänikolleegat jokka haluuva jakkaat kokemuksii ja solmeta yhtheyksii.

Matkaelinkeinoo varten net kuitenkhaan ei ole mikhään eriliikaisen hyvät kväänikohtheet. Se ei tunnu hyvältä tuođa ison tokan turistiita pienheen konttuurhiin, enämen tahi vähemän piilothuun komunaallisheen kvääniin pyttykomerhoon. Kyllä se pittää olla jotaki enämen ja isomppaa ette elinkeino siihen tartattais.

Ja se oon justhiin matkaelinkeino mikä pitäis siihen tartattaat. Ja kyllähän se tartattaaki ko olot oon paremat. Pyssyjovessa Porsangissa oon Kainun institutti, Raisissa Pohjais-Tromssassa oon Kväänikulttuurisentteri. Tarvithaan pytingin mitä oon helppo näyttäät ja sannoot ette se oon ”kväänipaikka”, vaikka siinä oliski myötä muutaki hommaa. Vesisaari oon mainio paikka. Sielä oon Ruijan kveenimuseo, mikä oon turistiile ja muile passeli paikka pysättyyt, niin ko paikan kouluklassiileki.

Siinä se lista nähđäksemmä loppuuki. Lista oon lyhykäinen. Met tarvittemma enämen samanlaissii merkkipaikkoi ja institusuuniita ko net Vesisaaressa, Pyssyjovessa ja Raisissa, mutta lisäksi vaatimattomamppiiki paikkoi mistä turistit perustettais. Met tarvittemma semmoissii ympäri koko maan, tienvarsipaikkoi missä turistit saatethaan tulla ulos pyssistä, ottaat kuvvii ja oppiit maan rikkhaasta kulttuuriperinöstä. Paikkoi mikkä oon somat paikanki ihmisille, mihin lastentarhaat ja koulut tykkäävä tulla pikku mukale, tarvithaan paljon paikkoi mistä valita.

Taivhaanvalkkeekaupunki Alattio oon hyvä esimerkki. Kaupungista vielä vailuu omat kväänipaikat, ja mikä nyt enniiten muistuttaa kvääniin merkkipaikkaa, oon Universiteetti. Campus Alattio oon ymmärtänny ette pärjäämisheen tarvithaan erilaissii rollii, ja se oon nimittänny ittensä kvääniin omaksi universiteetiksi. ”Lisäarvo” mikä antaa sille voimaa niin akateemilisesti ko poliittisestiki. Havaittemma vähän sammaa muvvalaki, komuuniita jokka ottaavat kvääniyđen ja kolmenkielisyyđen helmhaansa ette pystyyvät flavuttamhaan vähäsen ekstraa suhtheessa krannhiin.

Alattiossa se oon helppo. Paikassa oon paljon laakakivi-industriita, ja niilä oon koko mailman tuntteema lohijoki. Niilä oon tarunomhainen taivhaanvalkkeeobservatooriumi, ja niilä oon sotahistooria ja Jäämeren-histooria. Kväänit oon olheet myötä tässä kaikessa, matkaopphaala oon pyssissä vaikka kunka paljon minkä ympäri puhhuut ko tyhä fyysiliset toppipaikat löyttyyvät.

Harjoitus oon selvä: Mikä oon se sinun erityinen kväänikohđet? Siinä kylässä, paikassa, kaupungissa, komuunissa missä sie asut, oonko sielä paikkoi ja histooriaa missä näkkyy kväänileima? Piian joku vierastalo mikä saattais alkkaat kväänipaikaksi? Kylämuseeumi mikä kaippaa vielä jotaki lissää, mikä tarttee jonku täkkäävän teeman laajentamhaan sen rollii? Homma saattaa alkkaa pienestä ja vaatimattomasta ja siitä kehittyyt eđeskäsin – siltti, väjentupa eli nausti, tyhä mielikuvitus ja rohkeus panhaan rajan.

Illustrasjon: Wilfred Hildonen