I februar mottok Troms fylkeskommune 300.000 kroner for å lage en helhetlig handlingsplan. Tiltakene skal særlig skal rette seg mot barn og unge. Dette bildet er fra øvingene til Loistava 2.0 som vistes under årets Paaskiviikko. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

I februar mottok Troms fylkeskommune 300.000 kroner for å lage en helhetlig handlingsplan. Tiltakene skal særlig skal rette seg mot barn og unge. Dette bildet er fra øvingene til Loistava 2.0 som vistes under årets Paaskiviikko. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

.

– Vi er endelig i gang med arbeidet med handlingsplanen for kvensk språk og kultur, og håper at arbeidet skal gi positive resultater, sier fylkesråd for helse, næring og kultur i Troms, Willy Ørnebakk (Ap) i en pressemelding.

Troms fylkeskommune setter med det i gang et pionerarbeid for en del av kulturarven i nord som er i ferd med å forsvinne. I februar mottok de 300.000 kroner fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å lage en helhetlig handlingsplan for styrking av kvensk språk, identitet og kultur i Troms. Tiltakene skal særlig skal rette seg mot barn og unge.

Det er den første planen et offentlig forvaltningsorgan i landet lager for styrking av kvensk. Under Paaskifestivalen vil fylkesråden presentere rammene for arbeidet og inviterer kvenske aktører til å komme med innspill. Det skjer i Nordreisa fredag 10. juni.

– Vi er avhengige av å involvere de kvenske miljøene i arbeidet og har fått Silja Skjelnes Mattila fra Storfjord språksenter til å være en del av sekretariatet. De har gjort et flott arbeid over mange år, og nå ønsker vi sammen å bidra til større løft. Vi må skape både stolthet og bevissthet over kulturarven. Det kan løfte det kvenske, men også være en ressurs for Troms, sier Ørnebakk som håper mange interesserte vil møte opp og gi sine innspill.