Nordkalottfolket kom seg inn på fylkestinget, og en spent leder Toril Bakken Kåven er denne uken klar for konstituerende møte. (Foto: Privat)

 

Denne uken skal det nye fylkestinget møtes for å konstituere seg. Ett spørsmål er hva slags styringsform det nye sammenslåtte storfylket bør ha.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Det er fordeler både med parlamentarisme og formannskapsmodellen, og Nordkalottfolket har landet på den siste. De anser nærhet og innsyn som to viktige fordeler ved denne modellen.

Med start i dag mandag 28. oktober, er det denne uken konstituerende møte for det nye fylkestinget for Troms og Finnmark. Møtet varer ut onsdag, og foregår i Harstad. En som skal dit for aller første gang, er Nordkalottfolket.

– Vi ser også at fellesnemnda har foreslått parlamentarisme som styringsform i det nye fylkestinget. Det er fordeler og ulemper uansett hvilken styringsform man velger, og i denne saken har vi landet på at formannskapsmodellen er best. For vår del dreier det seg om nærhet til beslutningene. I formannskapsmodellen er også opposisjon representert i ledelsen, og har dermed bedre innsyn, og større påvirkningskraft på vedtak, sier Toril Bakken Kåven, Nordkalottfolkets representant.

Hun sier hun også tror at formannskapsmodellen fremmer mer av konsensus og muligheter.

– Vi tror også den ligger nærmere den nordnorske måten å tenke på; man setter seg ned rundt et bord og diskuterer, i stedet for at kun de som er i flertallsposisjon, diskuterer seg frem til enighet sammen, sier Kåven, som også mener at formannskapsmodellen er rimeligere i drift.

– Vi kommer dermed til å fremme forslag, eller støtte andres forslag, om å ha formannskapsmodell i Troms og Finnmark Fylkeskommune, avslutter Kåven.

For mer om forskjellene på de to styringsformene, klikk her.