Det er mange om beinet. Kysten er i endring. Så hvilke endringer, på godt og vondt, ser du? Det er forskere fra Norges arktiske universitet som undrer og spør. (Foto: Arne Hauge)

 

Nordpå får tusenvis av kystens beboere snart et hyggelig brev i posten, avsendt fra et team av spørrende forskere.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Emma Annika Salminen, doktorgradsstudent UiT. (Foto: Privat)

Er det mulig, spør doktorgradsstudent Emma Salminen, å publisere noe om vår forskning for å informere husholdningene om undersøkelsen i Ruijan Kaiku?

Svaret er som vi forstår ja, og Salminen, hun er med i et forskerteam som vil undersøke ditt og mitt og perspektiv på bærekraftig kystutvikling i Nord-Norge.

«Vi inviterer lokalbefolkningen i alle nordnorske kystkommuner til å kartlegge hva de mener er viktig å ta vare på for framtiden og hvilke endringer de ser langs kysten», heter det fra Salminen og forsker-co.

Kartleggingsundersøkelsen omtales som storstilt, der rundt 17 000 personer i disse dager inviteres til å delta, via et brev som folk får i posten. Tallet tilsvarer rundt fem prosent av lokalbefolkningen i kystkommunene i Nord-Norge, som altså bes bidra med sine kunnskaper og perspektiver på kystutviklingen.

Utfordringen er at kysten er i endring i nord. Vekst i blå næringer som fiskeoppdrett og kystturisme sies å gi nye muligheter for nordnorske kystkommuner, men skaper som nevnt også utfordringer. Salminen sier det slik:

«Kysten er verdifull for mange, men av ulike grunner. Kommunen har et særskilt ansvar for å ta hensyn til ulike verdier i forvaltninga av kystsonen. Dette er en krevende oppgave på grunn av de mange hensynene som må tas mellom motstridende interesser og ulike lokale perspektiver på hvordan kysten bør forvaltes.»

Det tverrfaglige forskningsprosjektet omtales også som «Kystbarometeret», hvor forskere fra UIT-Norges Arktiske Universitet samarbeider med folk fra Norsk Institutt for Naturforskning, Nofima, Salt, Norsk Institutt for vannforskning og Havforskningsinstituttet.

I går onsdag startet utsendingen av undersøkelsen til lokalbefolkningen i Tromsø, deretter vil også andre kystbeboere få den i postkassen, tilfeldig plukket ut fra Folkeregisteret.

«Andre som ønsker det vil også kunne få mulighet til å delta senere på høsten. På lengre sikt er målet å jevnlig gjennomføre en slik kartleggingsundersøkelse for å følge utviklingen over tid», heter det fra doktorgradsstudenten og hennes kolleger Sigrid Engen og Vera Hausner. De to er henholdsvis postdoktor ved Norsk Institutt for Naturforskning og professor i Miljø og ressursfag ved UIT. Forskertrioen kan for øvrig kontaktes hvis du lurer på noe, du når dem på denne korte og greie epostadressen: kyst@uit.no

Vi tar med at Kystbarometeret er et tverrfaglig forskningsprosjekt som vurderer om tilstanden og utviklingen langs kysten er bærekraftig, med særlig fokus på tema som matproduksjon, småskala fiskeri, stedstilhørighet og friluftsliv, turisme, biologisk mangfold, rent vann og økonomi og sysselsetting og karbonlagring. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd og Framsenteret og tar utgangspunkt i et rammeverk kalt «the Ocean Health Index» som vurderer bærekraftig kystutvikling på global skala.