Vi i Ruijan Kaiku er stolte av å kunne kalle oss miljøfyrtårnsertifiserte. (Foto: Sander Larsson Framnes)

 

– Jeg har aldri vært et sted der to sertifikater blir utdelt i samme bedrift.

 

Sander Larsson Framnes
sander@ruijan-kaiku.no

 

Det sa ordføreren i Alta kommune, Monica Nielsen (Ap), da hun overrakk miljøfyrtårnsertifikatene for Ruijan Kaiku og Altaposten. Markeringen fant sted fredag 1. oktober i år.

– Det er viktig å kunne gjøre dette for å rigge seg for framtiden, sier Alta-ordfører Monica Nielsen. (Foto: Sander Larsson Framnes)

Miljøfyrtårn er et miljødelesystem for offentlige og private virksomheter som ønsker å dokumentere sin miljøinnsats, og er ikke noe som bare kan bestilles.

– Det er mange timer arbeid for å få denne godkjenningen, klargjorde Nilsen.

For å få sertifiseringen må man blant annet dokumentere innkjøp, transport, avfall, helse miljø og sikkerhet, og en rekke ting som har betydning for miljøavtrykket for en bedrift.

– Dette er kvalitetsbevis, sa ordføreren.

Nilsen sa seg glad for at det er mange bedrifter i Alta som velger å ta dette ansvaret. De holder for øyeblikket på å sjekke opp hvor mange som har gått gjennom denne sertifiseringen i kommunen, men hun tror Alta kommune ligger langt fremme i forhold til å ha et næringsliv som er opptatt av miljøavtrykk. Og som tar jobben med å få papirer på at de er sertifisert.

– Det sender et signal, fremhevet hun.

– De overordnede klimamålene som også FN har sagt vi skal nå, er ikke noe vi som kommune eller Norge kan vedta. Det må gjøres i lag dersom vi skal nå det. Da er vi helt avhengige av å ha næringslivet eksempelvis med på det, for det er dere som utgjør landet, sa hun.

Nilsen la i et senere intervju til at kommunen har engasjert en person på innkjøp som skal jobbe med miljørettet innkjøp, og at det er et viktig tilskudd for jobben de gjør. De har også nylig vedtatt en klimamiljøplan, som de holder på å implementere i Alta kommune.

– Det er mange grep som kan gjøres for å bli mer miljøvennlig.

Blant annet har de 21 elbiler i kommunen, og de har brukt noe av klimamidlene på innkjøp av sykkelkasser som park- og idrett bruker for transport av utstyr når de er ute og farter, istedenfor å kjøre bil. De har klimaregnskap, som hun legger fram er viktig, og som de har begynt å jobbe med. Dette vil synliggjøre effektene av de ulike klimatiltakene som de har tatt i bruk.

Undersøkelser viser at ansatte føler stolthet i forhold til at deres arbeidsgivere er bevisst i forhold til klima- og miljøutfordringene.

– Vi ser stadig at flere etterspør leverandører som er miljøbevisst, og som har papirer på det. Og det rapporteres også på større lønnsomhet etter man har gått gjennom sertifiseringen og skapt gode rutiner. Det er mange gulrøtter til å være miljøsertifisert, peker hun ut.

Men det stopper ikke her. Nå er det en viktig jobb som må gjøres, for om to, tre år vil Ruijan Kaiku være i gang med en resertifisering, og må gå gjennom denne for å beholde dette kvalitetsbeviset og kvalitetsstempelet; å være miljøfyrtårn.