Også med borgerlig flertall i ryggen lover regjeringen å følge opp arbeidet for landets minoriteter. Her ser vi statsminister Erna Solberg under markeringen av Kvenfolkets dag 2018. (Foto: Arne Hauge)

 

Målrettet plan for kvensk språk skal følges opp.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Torsdag kveld ble den nye regjeringsplattformen presentert for folket. Om det er en god eller dårlig nyhet kan diskuteres, men den nye plattformen medførte altså ingen endring med tanke på statens innsats for kvenene og kvensk revitalisering. Det man likevel kan merke seg, er at regjeringen har som skriftlig underpunkt å legge fram en ny stortingsmelding om politikk og tiltak overfor nasjonale minoriteter i løpet av perioden.

Den nye regjeringsplattformen er utgått av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, og er den første borgerlige flertallsregjeringen på 36 år.

Her kan du lese hele regjeringserklæringen

Uttalelsen om urfolk og nasjonale minoriteter finner du på side 61 og 62 i erklæringen. Her gjengis det som står:

Regjeringen vil legge til rette for at samer og nasjonale minoriteter i Norge skal få utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv. Samene har status som urfolk i Norge. Jøder, kvener/norskfinner, romanifolk/tatere, skogfinner og rom har status som nasjonale minoriteter.

Regjeringen vil:

Bevare Sametinget og konsultasjonsordningen mellom Sametinget og regjeringen. Utvikle samisk næringsliv, herunder reiseliv, knyttet til samisk kultur og de tradisjonelle samiske næringer.

  • Følge opp NOU 2016:18 Hjertespråket sammen med Sametinget.
  • Følge opp tiltakene i Handlingsplan mot antisemittisme.
  • Følge opp Målrettet plan for kvensk språk.
  • Fortsette arbeidet med å følge opp NOU 2015:7 Assimilering og motstand.
  • Følge opp arbeidet med å etablere et permanent kultur- og ressurssenter som en del av den kollektive oppreisningen til norske rom.
  • Legge frem en ny stortingsmelding om politikk og tiltak overfor nasjonale minoriteter i løpet av perioden.