Naturen pekes på som en viktig faktor når unge mennesker vurderer å flytte nordover. (Arkivfoto)

 

Undersøkelse viser at søringer har færre fordommer om Nord-Norge, og at de oppfatter landsdelen som mer spennende.

 

Kristine Jonas
kristine@ruijan-kaiku.no

 

«Flere unge i Nord er et sentralt verktøy for å lykkes med å ta i bruk mulighetene», heter det i pressemeldingen fra Nord universitet. Universitetet har hovedsete i Bodø og ble etablert 1. januar 2016 gjennom en sammenslåing av Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag.

Nå har Nordområdesenteret ved universitetet gjennomført en undersøkelse i den hensikt å finne ut hvordan unge mennesker bosatt i Sør-Norge ser på Nord-Norge. Med Nord-Norge menes her Finnmark, Troms og Nordland, og undersøkelsen gjaldt samtlige fylker i Sør-Norge. 1500 personer mellom 20 og 40 år deltok.

Rykker opp

Koronapandemien har ikke bare ført med seg arbeidsledighet og annen elendighet. Som følge av at folk ikke kan reise så mye utenlands, har 2020 blitt et rekordår for til besøk til Nord-Norge.

Før 2020 svarte rundt halvparten av unge i Sør-Norge at de har besøkt eller har vært bosatt i Nord-Norge. I 2020 derimot var dette tallet økt til 71,4 prosent, hvor de fleste hadde ferie og fritidsreise som agenda.

Blant de 3,6 % som har planer om å flytte til Nord Norge i løpet av de 3 kommende årene, ble
årsaken kartlagt. De viktigste årsakene er ny jobb, familiære årsaker, naturen i Nord, studier og trivelige folk i Nord. (Foto: Nordområdesenteret, Nord universitet)

«Spesielt de unge som har besøkt landsdelen første gang i 2020, oppgir ferie reise som formål», skriver Nord universitet.

Mindre fordommer

Nord-Norge har i lang tid vært fulgt av en rekke fordommer om  landsdelen som en plass med få utdanningsmuligheter og verdiskapning som kun handler om fisk. Den ferske undersøkelsen fra Nord universitet viser derimot at unge ikke er like opphengt i disse.

Likevel viser tallene at få har planer eller et ønske om å flytte nordover.

Etterlyser bredere arbeidsmarked

Mange av de unge i undersøkelsen kommer med klare meninger om hvilke tiltak som må til for å gjøre Nord-Norge enda mer attraktivt. Svært mange mente de fikk for lite kunnskap om mulighetene som ligger i landsdelen, samtidig som de etterlyste et bredere arbeidsmarked og mulighet for flyttetilskudd.

«Det viktigste er at oppfatninga av Nord-Norge er positiv og differensiert, og Nord Norge fremstår som spennende, med gode universitet, og at mange har kunnskap om at Nord Norge betyr mye for norsk økonomi.  Når i tillegg så mange mener de mangler kunnskap om Nord Norge, er den klart viktigste utfordringen å bli veldig mye bedre på å gir relevant og interessant informasjon», melder Nord Universitet.