Leder ved Institutt for reiseliv og nordlige studier (IRNS), Bente Haug, næringslivsmentor Inger Birkelund og psykologiprofessor Tove I. Dahl. (Foto: Arne Hauge)

 

Minikonferanse på UiT med fortellinger som utgangspunkt for reislivsopplevelser og destinasjonsutvikling.

 

Lill Vivian Hansen

 

– Seminaret handlet om det å bruke fortellinger som metode for å endre folk sine holdninger, tanker og handlinger i forhold til ulike ting. Jeg har valgt en slik metode for min bedrift. Det er også en veldig fin metode å bruke i reiselivssammenheng eller i kulturprosjekter og samfunnsutvikling.

– Min erfaring kan brukes også i akademisk sammenheng, forklarer Inger Birkelund. Birkelund er næringslivsmentor tilknyttet Institutt for reiseliv og nordlige studier ved UiT. Hun er også innehaver av reiselivsbedriften Ihana! i Nordreisa som bruker fortellinger som utgangspunkt for reiselivsopplevelser og destinasjonsutvikling.

Utradisjonell metode

Leder ved Institutt for reiseliv og nordlige studier (IRNS), Bente Haug, sier dette er en nyskapende utdanningsaktivitet. På denne måten får instituttet trukket næringslivet og næringslivsaktører inn til studentene og inn i forskningsprosjekter.

Blant tilhørerne var det mange kjente fjes, også fra det kvenske miljøet. (Foto: Arne Hauge)

– Det hun har brakt inn i fagmiljøet her er en metode som bruker fortellinger og storytelling for å nå ut med et budskap på en annen måte enn det vi gjør når vi driver med forelesninger i tradisjonell forstand, forklarer Haug.

– Det viser også viktigheten av samarbeid mellom entreprenører, slik som Birkelund, og institutt for reiseliv og nordlige studier, sier hun.

Mangfoldig kultur

– Jeg bruker historiefortelling som metode i alt det min bedrift, Ihana! gjør. Både når jeg jobber med kulturprosjekter, sceniske fortellinger, skuespill og når jeg jobber med nordlysturisme i reiselivssammenheng.

Birkelund ser på seg selv som et produkt av trestammers møte med både kvenske, samiske og norske røtter.

– Den kvenske historien har jeg alltid med meg. Det er viktig for meg å få fram at vi i utgangspunktet har en mangfoldig kultur og kanskje enda mer i dag, siden vi har fått mange tilflyttere fra andre kulturer i disse områdene, sier hun.

Bærekraftig

Birkelund har vært ansatt i egen bedrift i snart ni år. Hun medgir at det til tider har vært utfordrende å overleve i ganske trange forhold på reiselivssiden i Nord-Troms.
Hun mener det er viktig å tenke bærekraft i et stor perspektiv. Det handler om verdiskaping knyttet til kulturarv, menneskerettigheter og det å ha en sikker økonomi for alt man gjør i en bedrift, men også hva du gjør i et lokalsamfunn. Man må følge lover og regler og bygge samfunnet.

– Turistene er veldig opptatt av å tenke bærekraft særlig knyttet til miljø. Jeg har på en måte tatt det litt for gitt at vi har rent vann og ren luft å puste i. For de turistene som kommer fra for eksempel Tyskland eller Østerrike er ikke det like selvsagt. Jeg har lært veldig mye og begynner å ta inn over meg de store globale utfordringene knyttet til bærekraft, sier hun.

– Vi må jobbe med det lokalt.

– Entreprenørene må ha en forståelse av hva som er bærekraftig i reiselivet – spesielt i forhold til natur og kultur, sier Haug.

Our story

Professor i psykologi, Tove I. Dahl ved UiT har vært en av Birkelunds samarbeidspartnere blant annet i INTERREG-prosjektet Our Stories. Prosjektet har samarbeidspartnere både i Sverige og Finland og støttes av EU.

– Når jeg møter folk som jobber i praksis så tenker jeg alltid på hvilke aspekter i psykologien som er i spill. Vi har jobbet med fortellinger og hvordan vi kan skape mer mening og en helhetsforståelse av historiene, sier Dahl.

Hun mener flere perspektiver på ulike ting vil skape større forståelse.

– Derfor er det kjempeviktig å møtes. Vi må snakke med folk fra forskjellige land og andre erfaringer enn det vi selv har for å kunne utvikle oss, sier Dahl.

– Det er spesielt nå viktig å være på hugget i spørsmålene om bærekraft, sier hun.

30 år med reiselivsstudier

Reiselivsstudiene i Alta har rundet 30 år og er blant de fremste reiselivsutdanningene i Norge.
Tilbudet er utvidet med studier innen reiselivsledelse – erfaringsbasert master og et årsstudium i arktisk turisme, som kan være første del i en eventuell videreutdanning innen reiseliv.

Denne artikkelen ble første gang publisert på altaposten.no (8. september 2019)