Valget nærmer seg, og her kan du se hva sentrumspartiene vil gjøre for kvenene. (Illustrasjonsfoto: valg.no)

 

Årets fylkes- og kommunevalg er rett rundt hjørnet, og partiene i sentrum har klare punkter for kvenene.

 

Tale Igeland Eilertsen
tale@ruijan-kaiku.no

 

Valglokalene åpner om ikke lenge, og vi har i den anledning samlet opp hvilken politikk de største partiene har vedtatt for kvenene. I denne artikkelen kan du lese hvilke punkter som er vedtatt av sentrumspartiene.

Miljøpartiet De Grønne (MDG)

Under politikkområdet urfolk og nasjonale minoriteter skriver MDG at de vil arbeide for styrket kjennskap til urfolks og minoriteters vilkår, både hos myndighetene og i befolkningen. De er klare på at både urfolk og nasjonale minoriteter har rett til muligheten for å  utøve og videreføre egen kultur, og har lagt inn punkter i deres arbeidsprogram for perioden 2021 – 2025 for å få til dette.

Dette vil MDG gjøre for kvenene:

  • Styrke forskning og formidling på  urfolk og nasjonale minoriteters historie, språk og kultur i universiteter, museer, arkiver og kulturinstitusjoner.
  • Arbeide for å styrke minoritetsspråk, blant annet ved etablering av flere språksentre, og økt støtte til oversettelse av litteratur og film, særlig for barn.
  • Styrke forskning og formidling på  urfolk og nasjonale minoriteters historie, språk og kultur i universiteter, museer, arkiver og kulturinstitusjoner.

 

Ingrid Liland, Arild Hermstad og Lan Marie Nguyen Berg og partiet MDG har flere punkter for kvenene. (Foto: Miljøpartiet de Grønne)

 

Senterpartiet (SP)

I sitt prinsipp og handlingsprogram for perioden 2021 – 2024 skriver Senterpartiet at de blant annet vil være pådriver for å iverksette tiltak som kan gjøre opp for noe av den uretten som har blitt begått. Partiet mener også at kvensk / finsk språk må styrkes i skolen, og at kvener / norskfinner må få muligheten til å utvikle flere møteplasser.

Dette vil Senterpartiet gjøre for kvenene:

  • Aktivt støtte opp om det samiske sivilsamfunnet og de nasjonale minoritetenes organisasjoner.
  •  Styrke arbeidet for de samiske språkene og de nasjonale minoritetsspråkene i samarbeid med
    kommunene.

 

Partileder Trygve Slagsvold Vedum og Senterpartiet skal passe på at sannhetsrapporten følges tett opp. (Foto: Senterpartiet)

 

Kristelig Folkeparti (KrF)

I perioden 2021 – 2025 har KrF vedtatt politikk som er ment å blant annet styrke den kvenske språket og faglitteratur. Partiet er også klare på at både urfolk og nasjonale minoriteter skal sikres retten til eget språk og kultur.

Dette vil KrF gjøre for kvenene:

  • Gi mulighet for opplæring i samisk og kvensk der det er mulig.
  • Føre en aktiv politikk for at faglitteratur og læremidler er tilgjengelige på norsk, samisk og kvensk
  • Sikre Norges urfolk, samene, og de fem nasjonale minoritetene, jødene, kvenene, rom/sigøynerne, romani/taterne og skogfinnene, retten til eget språk, kultur og samfunnsliv, slik det er forankret i internasjonale konvensjoner

 

Partileder Olaug Bollestad og KrF har flere kvenske saker på agendaen. (Foto: Kristelig Folkeparti)

 

Venstre (V)

I Venstre sitt program for perioden 2021 – 2025 er det ingen konkrete punkter angående hva partiet vil gjøre for kvenene, men dette utdraget et hentet fra programmet:

«Vi skal verne om og fremme og videreutvikle alle minoritetsspråk i Norge: kvensk, romani, romanes og tegnspråk. Det må lages undervisningsmateriale for disse språkene, og kunnskap om de ulike kulturene må innlemmes i undervisningen. Vi vil styrke språkarbeidet i Nordisk råd.»

 

Partileder Guri Melby og Venstre vil styrke det kvenske språket. (Foto: Arild Danielsen)

 

Les også: Hva vil partiene gjøre for kvenene?: Venstresiden 

Les også: Hva vil partiene gjøre for kvenene?: De borgerlige