Hva vil Erna Solberg (H) og Sylvi Listhaug (FrP) gjøre for kvenene? (Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen / Pia Sønstrød)

 

Det er snart valg, og dersom kvenene er din hjertesak så kan du lese mer om hva de borgerlige partiene mener her.

 

Tale Igeland Eilertsen
tale@ruijan-kaiku.no

 

Årets fylkes- og kommunevalg er ikke langt unna, og Ruijan Kaiku har samlet punktene fra de største partiene sine arbeidsprogram. I denne artikkelen kan du lese om hva de borgerlige partiene ønsker å gjøre for kvenene.

Høyre (H)

I Høyres program for perioden 2021 – 2025 er partiet tydelig på deres mening om at språklige, kulturelle og samfunnsmessige mangfoldet som blant annet kvener bringer, er en berikelse for landet, og vil arbeide for gjensidig respekt og solidaritet mellom folkegruppene.

Dette vil Høyre gjøre for kvenene:

  • Sikre støtte til institusjoner som har ansvar for at norske minoritetsspråk som nord-, sør og lulesamisk, kvensk, romanes og romani bevares
  • Ta vare på nasjonale minoriteters kultur og historie

Fremskrittspartiet (FrP)

FrP fører ingen klar politikk for kvenene, men skriver i deres partiprogram for perioden 2021 – 2025 at samiske og andre gruppers interesser skal ivaretas av de ordinære demokratisk folkevalgte organer i landet.

Vi har vært i kontakt med rådgiver for FrP, Arne-Rune Gjelsvik, som kan fortelle at partiet ikke mener noe om kvenene, men at de har vedtatt noe politikk vedrørende samer.

Les også: Hva vil partiene gjøre for kvenene?: Venstresiden 

Les også: Hva vil partiene gjøre for kvenene?: Sentrum