Med valget rett rundt hjørnet så er det greit å vite hvordan kvenene er inkludert i politikken. (Foto: Pål Vegard Eriksen)

 

Årets fylkes- og kommunevalg er rett rundt hjørnet, og i den anledning har vi laget en oversikt over hva de største partiene vil gjøre for kvenene.

 

Tale Igeland Eilertsen
tale@ruijan-kaiku.no

 

Nå er det ikke lenge til valgurnene åpner, og du kan legge ned din stemme for årets fylkes- og kommunevalg. Vi samler punktene fra de største partiene sine arbeidsprogram, slik at du kan få en oversikt over hva de forskjellige partiene vil gjøre for kvenene. For enkelhetens skyld deler vi det opp i tre deler, og i denne artikkelen kan du se hva partiene på venstresiden mener.

Rødt (R)

Partiet Rødt er klare på at sannhets- og forsoningskommisjonens rapport skal følges tett av Stortinget, og tidligere partileder Bjørnar Moxnes sier det er Stortingets jobb å rette opp i den urett staten har påført samer og kvener.

I deres arbeidsprogram for perioden 2021 – 2025 er de tydelig på at kvenen og de andre nasjonale minoritetene må styrkes, og at det må komme mer penger på bordet for å revitalisere og styrke kulturen. De er særlig klare på at språktilbudet i kvensk må styrkes på flere plan.

Dette vil Rødt gjøre for kvenene:

 • At kvenene får et eget fond som erstatning for fornorskningspolitikken, og at det bli gitt tilstrekkelige statlige tilskudd til revitalisering av kvensk språk og kultur, blant annet kvensk ukeavis og radioprogram på kvensk
 • Sikre at nasjonale minoriteter i skole og barnehage får undervisning i eget språk
 • Etablere språkutdanning til nasjonale minoriteter, i lærerutdanninger og på universitetsnivå
 • Sikre tolketjenester for mennesker på alle språk vi til enhver tid har i landet
 • Jobbe for at det opprettes et utviklingsfond for alle nasjonale minoriteter og andre folkegrupper som kan styrke kulturene og språkene deres
 • Øke støtten til bokutgivelser på kvensk, romani og romanes, enten det er originallitteratur eller oversettelser
 • Sikre retten til morsmålsopplæring og til at nasjonale minoriteter i barnehage og skole får opplæring i og på eget språk

 

Tidligere partileder Bjørnar Moxnes og Rødt har flere planer for hvordan hjelpe kvenene. (Foto: Pål Vegard Eriksen)

 

Sosialistisk Venstreparti (SV)

I SV sitt partiprogram for perioden 2021 – 2025 er de tydelig på den norske stat har et ansvar for å sikre at nasjonale minoriteter får muligheten til å verne om og å videreutvikle både språk og kultur. De skriver at historien og dagens situasjon skal representeres i skolen og andre institusjoner som bærer kulturarv.

Dette vil SV gjøre for kvenene:

 • Følge opp sannhetskommisjonens arbeid og følge opp anbefalinger som kan bidra til å rette opp uretten begått av den norske staten mot samer, kvener og norskfinner.
 • Styrke arbeidet for språk og kultur for nasjonale minoriteter.
 • Sikre barn av nasjonale minoriteter en skolegang som tar hensyn til og fremmer opplæring i deres språk, kultur og historie
 • Øke støtten til oversettelse og produksjon av litteratur på samiske språk og nasjonale minoritetsspråk.

 

Partileder Kirsti Bergstø og SV er blant annet meget opptatt av å bevare og styrke det kvenske språket. (Foto: Pål Vegard Eriksen)

 

Arbeiderpartiet (AP)

I arbeidsprogrammet til Arbeiderpartiet for perioden 2021 – 2025 er de tydelig på at det kvenske språket er under press, og at det er norske myndigheter og staten sitt ansvar å legge inn arbeid for å bevare språket. Politikken de fører mener også å ivareta identitet og kulturhistorie i tillegg til språket.

Dette vil Arbeiderpartiet gjøre for kvenene:

 • Ta vare på den norske, kvenske og den samiske kulturarven, tradisjoner og språk.
 • Ivareta våre forpliktelser overfor våre nasjonale minoriteter og arbeide for at de får videreutvikle sin identitet, kulturhistorie og sitt språk i Norge.
 • Jobbe for gode rammevilkår som sikrer arbeidet med kvensk språk og kultur.

 

Statsminister og partileder Jonas Gahr Støre ønsker sammen med partiet Arbeiderpartiet å styrke det kvenske språket. (Foto: NTB Kommunikasjon/Statsministerens kontor)

 

Les også: Hva vil partiene gjøre for kvenene?: Sentrum

Les også: Hva vil partiene gjøre for kvenene?: De borgerlige