Bengt Rune Strifeldt. (Foto: Arne Hauge)

 

Via Stortingets direktør har representanten Bengt Rune Strifeldt (FrP) sendt spørsmål med kvensk tema til presidentskapet. Her kan du i sin helhet lese Strifeldt sitt framlegg og spørsmål.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Først tar vi med at det var mandag denne uken at Bengt Rune Strifeldt, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet og medlem av næringskomiteen, sendte spørsmålet sørover. Til Kyrre Grimstad, Stortingets direktør. Der ba Strifeldt om at følgende spørsmål blir lagt fram for presidentskapet, idet han også håper på et skriftlig svar. Her følger det representanten skrev:

Stortinget hadde i forbindelse med Samefolkets dag 6. februar stort fokus på det samiske med norsk og samisk flagg utenfor stortinget, og med samisk matretter på stortingsrestauranten. NRK har også økt fokuset på det samiske, og hadde mange gode samiske filmer og innslag i løpet av uken og en solid dekning av Samefolkets dag. Man opplever at det samiske har fått et nytt fokus og veldig mange viser nå frem sin samiske identitet, klesdrakt og kultur med stor stolthet – og det er veldig bra.

Som kjent er folket i Nord-Norge og Finnmark tuftet på tre folkegrupper, også kalt «Tre stammers møtet». Her møttes nordmenn, samer og ikke minst kvenfolket. I tidligere tider var det en fornorskingspolitikk med mål å assimilere minoriteter i det norske samfunnet. Denne fornorskingsprosessen led alle minoriteter under, også den kvenske folkegruppen. Det samiske folk har i stor grad fått en viss beklagelse, oppreisning og en positiv diskriminering for å fremme samisk språk, kultur og samfunnsliv de siste 20-30 årene.

Mange mener at det kvenske folket blir veldig stemoderlig behandlet og uteglemt i diskusjonene når vi snakker om nasjonale minoriteter. Og det begås en ny urett ved å positivt løfte kun en av de nasjonale minoritetsgruppene, fordi man vil da indirekte negativt diskriminerer de andre nasjonale minoritetsgruppene.

For om lag ti år siden konkluderte ELDIA-rapporten med at kvensk er et svært truet språk. Likevel finnes det i dag kun fire kvenske språksentre i Norge. Til sammenligning finnes det nitten samiske språksentre i Norge. Leder i Norske kveners forbund/Ruijan kvääniliitto, Kai Petter Johansen, sier at det hele oppleves som en motvilje eller motarbeiding fra myndighetene, som ikke makter å finne de små midlene som kreves, ikke engang for å sikre en forsvarlig drift av eksisterende sentre.

Hvilket initiativ har Presidentskapet på Stortinget tatt for å løfte frem den kvenske folkegruppen, og vil det bli lagt opp til samme fokus på det kvenske på kven-folkets dag den 16. mars med norsk og kvensk flagg utenfor stortinget, og med kvenske matretter på stortingsrestauranten?