Det kan være overveldende å manøvrere seg i både litteratur og læreteknikker når man ønsker å lære et nytt språk. (Illustrasjonsfoto: Kristine Jonas)

 

Mange lengter etter å få lært språket familien har blitt fratatt gjennom fornorskning, men hvor lang tid må vi egentlig forvente at det tar?

 

Kristine Jonas
kristine@ruijan-kaiku.no

 

Å lære et nytt fremmedspråk er en interesse og et ønske mange har. Spesielt er det hos de som vet familien har kunnet både norsk, kvensk og samisk, men selv har blitt fratatt denne muligheten. Både UiT og språksentrene rundt i Troms og Finnmark kjører stadig nye grunnkurs i kvensk, for de som ønsker å ta tilbake det som er tapt. Viljen og ønsket er der, det er tydelig. Men å lære et helt nytt språk, som i tillegg er veldig annerledes fra vårt eget, er en langsom og til tider svært frustrerende prosess. Vi hører stadig at man må være tålmodig og ikke gi opp, men hvor lenge må man holde på før man kan si at man kan språket?

Kan ta opptil flere år

Over på forskning.no har de prøvd å finne svaret. Det viser seg å ikke være så lett, nettopp fordi det kan legges ulike kriterier til bunn i hva det egentlig betyr «å kunne et språk».

Det er likevel gjort forskning på nettopp dette, og professor Jim Cummins ved Universitet i Toronto er en av de som har vært sentral i nettopp denne forskningen. Han mener det tar 1-3 år å lære seg et språk på et mer grunnleggende nivå, altså nok til å kunne kommunisere effektivt med andre mennesker. Dette er språket man bruker i uformelle situasjoner med venner eller på butikken.

Ønsker man å lære et språk på akademisk nivå vil det ta noe lenger tid. Dette mener Cummins kan ta 5-7 år eller mer. Det er likevel viktig å ikke la seg demotivere av dette. Man kan lære seg å kommunisere godt på et språk, uten å være god nok til å skrive en akademisk tekst.

Alle kan lære

Vi har kanskje alle møtt på en venn eller bekjent som nærmest suger til seg all kunnskap og virker til å huske dette for alltid etter kun å ha hørt det en gang. Slik er det med språk også, men man må ikke miste motet av den grunn. Det er mulig for de aller fleste å lære seg et nytt språk, så lenge man er innstilt og villig til å bruke både tid og krefter på det.

– Det beste er å lære slik som barn lærer språk, å «bo i språket». Hører du det rundt deg døgnet rundt blir det ikke så formelt. Det er bedre å være i Italia og lære italiensk der, enn å lære det i Norge, for eksempel, sier Hanne Gram Simonsen, professor i lingvistikk ved Universitetet i Oslo til forskning.no.

Lærer man det nye språket som voksen, vil det også naturligvis være vanskeligere enn som barn. Simonsen sier at det i utgangspunktet er bedre jo yngre du er. Kan man flere språk fra før, gjør det også prosessen noe lettere, da man kan bruke likhetene i språket til sin fordel.

Gå i barndommen

Som professor i norsk som andrespråk og nordisk språkvitenskap ved Universitetet i Oslo, har Bente Ailin Svendsen selv måtte lære seg andre språk enn sitt morsmål. Hennes beste tips til de som ønsker å lære er å gå tilbake til barndommen.

– Om man lærer et nytt språk kan det være veldig lurt å se på barne-tv, selv om man er voksen. Der bruker de litt enklere språk. Jeg har fransk barne-tv i bakgrunnen noen ganger, bare for å få litt input, sier Svendsen.